Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2019-10-10

Giełda Pracy

GIEŁDA PRACY

Spotkanie z pracodawcą
– oferta pracy na stanowisko

Pomocnik mleczarski


We wtorek 15 października 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem,
w sali nr 4 o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie z pracodawcą dotyczące doboru kandydatów na stanowisko
Pomocnik mleczarski.
Miejsce wykonywania pracy dotyczy
miasta Wysokie Mazowieckie.

Wszystkie osoby zainteresowane pracą serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Prosimy o punktualne przybycie i zabranie ze sobą CV.
2019-10-08

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

Ogłoszenie
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w związku z otrzymaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 150.000,00 zł ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.
Środki rezerwy KFS przyznawane będą pracodawcom, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na 2019 rok.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy na 2019 rok.
 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
Uzasadnienie odbycia szkolenia powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez osobę kierowaną na szkolenie powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez nią zatrudnienia.
Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z urzędem.
Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników
2019-09-27

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

Ogłoszenie
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w związku z otrzymaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 150.000,00 zł ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.
Środki rezerwy KFS przyznawane będą pracodawcom, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na 2019 rok.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy na 2019 rok.

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Uzasadnienie odbycia szkolenia powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez osobę kierowaną na szkolenie powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez nią zatrudnienia.
Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z urzędem.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników
2019-09-25

Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Logo UE, Polski, woj. podlaskiego, Funduszy europejskichPowiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
Lider projektu: Miasto Łomża
Partner: Powiat Wysokomazowiecki
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) pozostająca bez zatrudnienia w tym m.in. osoba długotrwale bezrobotna, niepełnosprawna, kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.09.2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły w latach 2020-2021Uczestnikom projektu oferujemy:

 • spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,
 • warsztaty rozwoju osobistego,
 • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • kurs przedsiębiorczości,
 • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
 • wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina, warsztaty, itp.

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie PUP Wysokie Mazowieckie, CIS Wysokie Mazowieckie (ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie) oraz na stronie internetowej: www.pup-wysokiemazowieckie.pl
Dokumenty należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie PUP Wysokie Mazowieckie pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie


Czytaj aktualność: Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji