Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-10-13

Ogólnopolski Tydzień Kariery

PUP w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do udziału
w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem dołącza do ogólnopolskiej akcji propagującej planowanie kariery zawodowej. Organizowany po raz kolejny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się w dniach 20-24 października 2014 r.

W tym roku pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?" Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które jest inicjatorem przedsięwzięcia, postawiło sobie za cel propagowanie rzetelnych źródeł informacji o rynku pracy czy też umiejętności samodzielnego zdobywania aktualnej informacji zawodowej.

 Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane naszym wsparciem do udziału w organizowanych przedsięwzięciach!!!

 

Doradcy zawodowi PUP w Wysokiem Mazowieckiem

Czytaj aktualność: Ogólnopolski Tydzień Kariery
2014-10-02

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż wstrzymuje się w roku bieżącym organizację miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, bonów zatrudnieniowych oraz staży, bonów stażowych i wszystkich innych form aktywizacji, które wpływają na skutki finansowe 2015 roku.

Wnioski na wyżej wymienione formy wsparcia, które wpłynęły do urzędu i nie zostały załatwione będą mogły być realizowane w I kwartale 2015 roku.

Przedłuża się termin składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do dnia 24 października 2014 roku.

Ponadto informujemy, iż do dnia 24 października bieżącego roku można składać wnioski na utworzenie miejsca pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz wnioski na szkolenie pracowników w ramach środków finansowych Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

24 października 2014 roku jest też ostatnim dniem przyjmowania wniosków na bony szkoleniowe i studia podyplomowe.

Poprzednie ogłoszenia dotyczące naboru wniosków na formy aktywizacji tracą ważność.

 

Wysokie Mazowieckie, 02.10.2014r.

2014-09-15

NABÓR WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w ramach środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej ogłasza od dnia 15.09.2014r. do dnia 03.10.2014r. nabór wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, lub na stronie urzędu, www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

 

Wysokie Mazowieckie, 15.09.2014r.

2014-08-20

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Grupą docelową przewidzianą do wsparcia są pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat. Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. W ramach KFS mogą być pokryte koszty w wysokości 80% całkowitych kosztów szkolenia, 20% pokrywa pracodawca. W przypadku mikroprzedsiębiorstw KFS pokryć może 100% kosztów szkolenia. W obu przypadkach łączny koszt szkolenia na jednego uczestnika w danym roku nie może przekraczać kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Urząd otrzymał na ten cel w roku bieżącym środki w wysokości 64.000 zł.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, lub na stronie urzędu, www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji