Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-04-25

Bezpłatne warsztaty

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że T-Matic Grupa Computer Plus organizuje i serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty:

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania.

27 kwietnia 2017 r.

ul. Malmeda 1

15-440 Białystok

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

 • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014 – 2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
 • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku.

 Zgłoszenia na warsztat przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę:

www.eurodlafirm2014-2020.pl

Liczba miejsc ograniczona.

2017-04-25

Oferta pracy sezonowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

realizuje rekrutację w ramach sieci EURES

PRACA SEZONOWA W HOLANDII

- PRACOWNIK PRODUKCJI (sortowanie i pakowanie warzyw)

- PRACOWNIK ROLNY (uprawa oraz zbiór owoców i warzyw)

!!! nie wymagamy znajomości języka angielskiego ani specjalnych kwalifikacji !!!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?


przyjdź na SPOTKANIE INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE
z pracodawcą
w Lublinie, na początku czerwca b.r.

szczegóły u doradców EURES w WUP Lublin: ul. Obywatelska 4, pok. 121
Tel.: 81 463 53 28

2017-04-21

Zatrudnianie osób skazanych

ZATRUDNIANIE OSÓB SKAZANYCH

Zakład Karny w Grądach Woniecko

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Zakład Karny w Grądach-Woniecko proponuje na bardzo atrakcyjnych warunkach zatrudnianie skazanych wykonujących prace w następujących zawodach:

 
 • stolarz
 • ślusarz
 • spawacz
 • pracownik fizyczny
 • pracownik budowlany

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 53), w którym określono zasady i tryb wypłaty przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia pozbawionych wolności istnieje możliwość uzyskania rekompensaty w postaci ryczałtu od wartości wynagrodzeń przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności; wypłata ryczałtu następuje na wniosek przedsiębiorcy. Dodatkowo kontrahent zatrudniający osadzonych po spełnieniu warunków określonych w § 7 niniejszego rozporządzenia może ubiegać się o otrzymanie pożyczki bądź dotacji.

Bliższe informacje można uzyskać pisemnie pod adresem:

Zakład Karny Grądy Woniecko 34

18-312 Rutki Kossaki

lub telefonicznie: (86) 475-26-60 wew. 145 – komórka ds. zatrudnienia osadzonych,
Fax: (86) 475-29-65 oraz na stronie internetowej

www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-grady-woniecko

2017-04-21

Zatrudnianie osób skazanych

ZATRUDNIANIE OSÓB SKAZANYCH

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Zakład Karny w Czerwonym Borze poszukuje kontrahenta, który zdecydowałby się ulokować produkcję w pomieszczeniach znajdujących się na terenie ww. zakładu karnego.

Jednostka posiada możliwości skierowania do zatrudnienia grupy skazanych
z Zakładu Karnego posiadających kwalifikacje, a przede wszystkim praktyczne umiejętności i chęci do wykonywania prac:

 
 • stolarskich
 • ślusarskich
 • wyrobów rękodzieła itp.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt od wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom, a po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę.

Wypłata ryczałtu następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.01.2012 roku
w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 53)

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 86 215 35 83; 86 215 35 84 wew. 527
i na stronie
www.sw.gov.pl/strona/opis-zaklad-karny-czerwony-bor

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków na aktywizację osób bezrobotnych w roku 2017 w ramach poniższych instrumentów i usług rynku pracy:

 • staży oraz bonów stażowych,
 • prac interwencyjnych,
 • refundacji przez okres 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia
  i składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • bonów na zasiedlenie,
 • szkoleń oraz bonów szkoleniowych,
 • dofinansowania studiów podyplomowych.

Informujemy, iż pomoc finansowa przy tworzeniu miejsc pracy udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de mimimis.

Umowy będą zawierane do momentu wyczerpania środków pozostających w dyspozycji urzędu.

Druki wniosków oraz informacje na temat realizowanych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl
w zakładkach dotyczących danej formy aktywizacji. Zapraszamy także do kontaktu osobistego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, tel. 86 275 86 19; 86 275 86 20; 86 275 86 33; 86 275 86 22.

 

Wysokie Mazowieckie, 16.01.2017 r.