Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-03-27

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładem Stolarskim Wyrób Mozaiki Stefan Łuszcz z Hajnówki realizuje projekt „BEZROBOTNI NA START - aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia na podlaskim rynku pracy” Priorytet: VII. Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Czytaj aktualność: Ogłoszenie
2014-03-21

"JUNIOR"

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje w roku 2014 r. program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Czytaj aktualność: "JUNIOR"
2014-03-20

ZASADY REKRUTACJI

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 13.03.2014r. zawiadamiamy, iż informacje o wynikach rekrutacji do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można uzyskać osobiście w siedzibie PUP oraz MOPS Wysokie Mazowieckiecki i OPS Ciechanowiec bądź pod numerami telefonów PUP - 862758636, 862758621, 862758624, MOPS Wysokie Mazowieckie - 86 2752709, OPS Ciechanowiec - 86 2771145 w. 12.

Czytaj aktualność: ZASADY REKRUTACJI
2014-03-13

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż z dniem 28.02.2014 roku zakończył rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

W wyżej wskazanym terminie do urzędu wpłynęło 179 formularzy rekrutacyjnych.

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Porady grupowe Wysokie Mazowieckie Doradcy zawodowi nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-06-30
Zajęcia aktywizacyjne Wysokie Mazowieckie Doradcy zawodowi nie dotyczy od 2014-02-28
do 2014-06-30
< poprzednia 1 następna > - strona