Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-08-16

KONKURS - „LIDER AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH”

KONKURS - „LIDER AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH”

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w Warszawie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” edycja 2018.

W konkursie mogą brać udział wszystkie publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia.

Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń.

Regulamin Nagrody „Lider aktywizacji osób młodych” oraz z Karta Zgłoszenia Dobrej Praktyki dostępne są na stronie www.polprom.org.pl w zakładce „Lider aktywizacji osób młodych”.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 12 września 2018 roku o godz. 16.00 - liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.polprom.org.pl w terminie do 30 września 2018 roku. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 26 października 2018 roku w Warszawie.

 

Informacje o konkursie:

e-mail: konkurs@polprom.org.pl

2018-08-14

Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy

Sieć EURES zapewnia wsparcie w rekrutacji pracowników z innych państw członkowskich EOG, którego celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników poprzez wspieranie mobilności pracowniczej na sprawiedliwych zasadach.

Dostęp do informacji
 • informacje o możliwościach rekrutacji pracowników z innych państw EOG, wymogach i wyzwaniach, związanych z zatrudnieniem cudzoziemców z EOG, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu
 • informacje o rynkach pracy w państwach EOG (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępni pracownicy, w jakich zawodach i branżach)
 • informacje o dostępnych kursach, szkoleniach i usługach wspierających
 • integrację zatrudnionych cudzoziemców z EOG
 • informacje o wydarzeniach, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności w zatrudnieniu – specjalnych inicjatywach EURES, które pomagają pracodawcom znaleźć pracowników w innych państwach EOG z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego.
Czytaj aktualność: Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy
2018-08-09

ZAKŁADAM FIRMĘ – CHCĘ MIEĆ PRACĘ

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udziału w programie
„ ZAKŁADAM FIRMĘ – CHCĘ MIEĆ PRACĘ”

 

Już dziś możesz złożyć dokumenty, dzięki którym będziesz mógł uzyskać dotację na własną działalność gospodarczą.
Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Środki przeznaczone na ten cel to: 22 tysiące złotych na start z przeznaczeniem na zakup niezbędnych maszyn, narzędzi
i materiałów oraz wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 2 tysięcy złotych.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać się do biura projektu w Łomży,
ul. Wojska Polskiego 113
(Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) – sekretariat.

 

Telefony kontaktowe:
604 210 631 – Roman Szmyt
661 618 111 – Zbigniew Kania

Formularz rekrutacyjny można pobrać TUTAJ

Zachęcamy do udziału w programie!!!

2018-08-09

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Szanowni Państwo,


Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Poniżej udostępniamy Państwu linki do tych materiałów
(w filmach dostępne są napisy – można je włączyć bezpośrednio w YouTube).

https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4
https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA
https://www.youtube.com/watch?v=rjCOKMHjiao
https://www.youtube.com/watch?v=Z5Az2KAmlmU
https://www.youtube.com/watch?v=qaXh1cOnm9w


Zachęcamy do zapoznania się z materiałami

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż z uwagi na ograniczone środki fimanansowe na aktywizację osób bezrobotnych, w roku 2018 będą realizowane jedynie niżej wymienione instrumenty rynku pracy:

 • staże,
 • prace interwencyjne,
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • szkolenia,

Informujemy, iż pomoc finansowa przy tworzeniu miejsc pracy udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de mimimis.

Umowy będą zawierane do momentu wyczerpania środków pozostających w dyspozycji urzędu.

Druki wniosków oraz informacje na temat realizowanych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl
w zakładkach dotyczących danej formy aktywizacji. Zapraszamy także do kontaktu osobistego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, tel. 86 275 86 19; 86 275 86 20; 86 275 86 33; 86 275 86 22.

 

Wysokie Mazowieckie, 22.01.2018 r.