Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-09-15

NABÓR WNIOSKÓW

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w ramach środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej ogłasza od dnia 15.09.2014r. do dnia 03.10.2014r. nabór wniosków o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, lub na stronie urzędu, www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

 

Wysokie Mazowieckie, 15.09.2014r.

2014-09-01

Konkurs Solidny Pracodawca Roku

Redakcja "Rzecz o Biznesie" w Rzeczpospolitej po raz kolejny prowadzi ogólnopolski konkurs o tematyce pracowniczej - Solidny Pracodawca Roku.

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami na łamach ogólnopolskiej prasy.

Projekt powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.

Program Solidny Pracodawca Roku odbywa się w kilku, równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie regionalne przeznaczone są dla firm, których siedziby znajdują się w poszczególnych makroregionach, ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały lub filie obecne są na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://rzeczobiznesie.eu/solidnypracodawca.html
2014-08-20

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Grupą docelową przewidzianą do wsparcia są pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat. Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących. W ramach KFS mogą być pokryte koszty w wysokości 80% całkowitych kosztów szkolenia, 20% pokrywa pracodawca. W przypadku mikroprzedsiębiorstw KFS pokryć może 100% kosztów szkolenia. W obu przypadkach łączny koszt szkolenia na jednego uczestnika w danym roku nie może przekraczać kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Urząd otrzymał na ten cel w roku bieżącym środki w wysokości 64.000 zł.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, lub na stronie urzędu, www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

2014-08-01

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w ramach środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia, w chwili obecnej będą realizowane nowe formy wsparcia takie jak:

bon stażowy

bon zatrudnieniowy

bon szkoleniowy

bon na zasiedlenie

prace interwencyjne

                                                                     staże - z obowiązkiem zatrudnienia po stażu na minimum 3 miesiące

 

Szczegółowe informacje na temat nowych form wsparcia

można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl

w zakładce aktualności.

 

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji