Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2020-04-01

Pożyczki dla mikroprzediębiorcówPowiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór
Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
 2. Pożyczka jest jednorazowa.
 3. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
 4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
 5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków.

Wniosek o udzielenie pożyczki oraz dodatkowe informację przedstawione przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wypełniony wniosek można złożyć:

 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
 • pocztą elektroniczną: biwy@praca.gov.pl poprzez podpisanie dokumentów podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (*)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 275 86 33.

(*) opis i sposób założenia profilu zaufanego oraz pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego znajduje się w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl

Założenie profilu zaufanego nie jest skomplikowane, a umożliwia swobodę załatwiania wielu spraw administracyjnych bez osobistego stawiennictwa w urzędach.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy
na Państwa wyrozumiałość, gdyż wszystkie ograniczenia w osobistych kontaktach mają na celu Państwa i nasze bezpieczeństwo
Czytaj aktualność: Pożyczki dla mikroprzediębiorców
2020-03-31

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna | poradnictwo obywatelskie | mediacje w 2020r.
Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.
Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie).

Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu
Obowiązuje WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA NA WIZYTĘ.


W czasie epidemii pomoc udzielana jest zdalnie (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem komunikatora).

Zapraszamy do zapoznania się i pobierania na stronach internetowych filmików animacyjnych dotyczących CYBERPRZEMOCY, PRAW KONSUMENCKICH oraz MEDIACJI - do pobrania po kliknięciu w poniższy link https://www.facebook.com/pomocprawna.sursumcorda/

2020-03-30

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Opracowane na podstawie raportu CDC (The Centers for Disease Control and Prevention). Stan na 25.03.2020r.

 1. Jeśli to możliwe:
 • oddeleguj pracowników do wykonywania pracy w domu;
 • ogranicz liczbę pracowników przebywających w zakładzie pracy w tym samym czasie (system zmianowy, rotacyjny, elastyczny czas pracy);
 • zrezygnuj z konferencji i szkoleń, materiały edukacyjne, instruktaże prześlij za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępnij je na platformach inter/intranetowych;
 • ogranicz podróże służbowe i delegacje zagraniczne. Pracownik ma prawo odmówić udziału w delegacji do miejsc, w których występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2.

Szczegóły na stonie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tymczasowe-zalecenia-dla-pracodawcow-w-zwiazku-z-koronawirusem-sars-cov-2

2020-03-30

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wilekanocne

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji
W A Ż N E !!!
CHCESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ – MUSISZ
POSIADAĆ PROFIL ZAUFANY

Prosimy wszystkich planujących rejestrację
w urzędzie pracy o zakładanie profilu zaufanego.

Z uwagi na wyłączenie możliwości bezpośredniej obsługi klientów w związku z wprowadzonym przez rząd stanem epidemii aktualnie możliwe jest dokonywanie jedynie pełnej rejestracji za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub podpisu elektronicznego.
Opcja tzw. prerejestracji wiążąca się z koniecznością stawienia się osobistego w urzędzie pracy i dokonania rejestracji nie może być użyta
Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. (informacje na stronie https://pz.gov.pl), ponadto osoby nie posiadające profilu zaufanego mogą go założyć za pośrednictwem platformy Envelo.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość, gdyż wszystkie ograniczenia w osobistych kontaktach mają na celu Państwa bezpieczeństwo.
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem będzie nieczynny dla interesantów do odwołania


Jednocześnie podkreślamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY.

Kontakt z pracownikami jest możliwy telefonicznie i elektronicznie.
Wszelkie sprawy załatwiamy za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, jak i portalu praca.gov.pl oraz ePUAP.


UWAGA!
Przypominamy, że pełna rejestracja odbywa się elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl. Ten sposób dokonania rejestracji nie wymaga konieczności stawienia się w Urzędzie Pracy, konieczne jest jednak posiadanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu

Przykładowa rejestracja tutaj

Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. (informacje na stronie https://pz.gov.pl), ponadto osoby nie posiadające profilu zaufanego mogą go założyć za pośrednictwem platformy Envelo.


Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz. 374).

 


Inne szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w AKTUALNOŚCIACH.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość,
gdyż wszystkie ograniczenia w kontaktach mają na celu zwiększenie naszego i Waszego bezpieczeństwa
ogłoszenie.png
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że osoby bezrobotne, mające wyznaczony termin wizyty w urzędzie w miesiącu marcu 2020 r., mogą potwierdzać gotowość do podjęcia pracy telefonicznie lub e-mailem, bez osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Podczas kontaktu zostanie wyznaczony nowy termin wizyty.

Wykaz numerów telefonów do doradców klienta osób zamieszkałych na terenie:
gwiazdka.png miasta Wysokie Mazowieckie 86 275 86 21
gwiazdka.png miasta Ciechanowiec 86 275 86 34
gwiazdka.png gmin: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne 86 275 86 17
gwiazdka.png Klukowo, Nowe Piekuty, Sokoły 86 275 86 23
gwiazdka.png miasta i gminy Czyżew oraz gminy Kobylin Borzymy 86 275 86 20
gwiazdka.png miasta i gminy Szepietowo 86 275 86 18

Adres do kontaktu drogą elektroniczną: biwy@praca.gov.pl