Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-07-28

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dzień 28.07.2014 roku jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków na:

organizację staży

prac interwencyjnych

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

skierowanie na szkolenie indywidualne

 

Pod uwagę będzie brana data wpływu wniosku do urzędu.

 

Informacje o ewentualnych naborach wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.

2014-07-28

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w ramach środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia, w chwili obecnej będą realizowane nowe formy wsparcia takie jak:

bon stażowy

bon zatrudnieniowy

bon szkoleniowy

bon na zasiedlenie

 

Szczegółowe informacje na temat nowych form wsparcia

można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl

w zakładce aktualności.

2014-07-28

AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w ramach środków Funduszu Pracy pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w chwili obecnej będą realizowane niżej wymienione formy wsparcia:

 

  •  dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia
  • prace interwencyjne
  •  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Szczegółowe informacje na temat aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl

w zakładce aktualności.

2014-07-07

OGŁOSZENIE

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w ramach środków pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 01 lipca 2014r. realizuje programy dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków wyłącznie dla wymienionych grup osób bezrobotnych

na organizację: staży, prac interwencyjnych

oraz wniosków o: przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Jednocześnie zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków w ramach nowych form wsparcia takich jak:

bon zatrudnieniowy

bon szkoleniowy

bon na zasiedlenie

bon stażowy

Szczegółowe informacje na temat nowych form wsparcia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl w zakładce aktualności.

Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące naboru wniosków tracą ważność.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji