Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2014-07-07

OGŁOSZENIE

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w ramach środków pochodzących z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej od 01 lipca 2014r. realizuje programy dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków wyłącznie dla wymienionych grup osób bezrobotnych

na organizację: staży, prac interwencyjnych

oraz wniosków o: przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanie refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

Jednocześnie zapraszamy osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków w ramach nowych form wsparcia takich jak:

bon zatrudnieniowy

bon szkoleniowy

bon na zasiedlenie

bon stażowy

Szczegółowe informacje na temat nowych form wsparcia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl w zakładce aktualności.

Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące naboru wniosków tracą ważność.

2014-06-30

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż dniem 30.06.2014 roku ogłasza nabór wniosków o:

 • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • przyznanie refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 7 lub pod numerami telefonów: 86 2758633, 86 2758622.

2014-06-24

OGŁOSZENIE

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż z dniem 24.06.2014 roku ogłasza nabór wniosków na organizację:

 • Staży,
 • prac interwencyjnych

W przypadku wniosków na staż pierwszeństwo w zawieraniu umów będą mieli pracodawcy deklarujący zatrudnienie po zakończonym programie stażu.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmianie uległa zasada organizacji prac interwencyjnych. Zgodnie z zapisami ustawy od dnia 01 lipca 2014r. w stosunku do nowozawieranych umów pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia po zakończonej refundacji przez okres 3 lub 6 miesięcy. Powyższy zapis będzie obowiązywał wszystkich pracodawców tj. przedsiębiorców i jednostki samorządowe. Pomoc finansowa udzielana w ramach prac interwencyjnych będzie stanowiła pomoc de minimis.

Zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014r.wprowadziły nowe formy wsparcia kierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków w ramach nowych form wsparcia takich jak:

 • Bon zatrudnieniowy,
 • Bon szkoleniowy,
 • Bon na zasiedlenie,
 • Bon stażowy.

Szczegółowe informacje na temat nowych form wsparcia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl w zakładce aktualności.

2014-06-24

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza Pracodawców do składnia wniosków na organizację staży w ramach realizowanego projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Staże będą realizowane w stosunku do osób zrekrutowanych do projektu. Osoby bezrobotne zakwalifikowane do projektu, na przełomie II i III kwartału zostaną objęte szkoleniami o podanej niżej tematyce.

 • Asystent do spraw księgowości,
 • Kierowca operator wózków jezdniowych,
 • Kasjer handlowy,
 • Pozostali pracownicy obsługi biurowej.

 

Po odbyciu szkolenia zostaną skierowane na staż.

Planowany termin rozpoczęcia staży to wrzesień 2014r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 9 lub pod numerami telefonów: 86 2758623, 86 2758621, 86 2758624.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji