Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-05-15

Kreator miejsc pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 roku. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

 Konkurs trwa do 29 maja.

Jak zgłosić się do konkursu? Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.)

 W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest Magdalena Górska (22) 661 11 17

Biuro Promocji i Mediów

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

magdalena.gorska@mpips.gov.pl

Czytaj aktualność: Kreator miejsc pracy
2015-05-06

Dni Otwarte

    

Czytaj aktualność: Dni Otwarte
2015-05-05

Informacja

Od dnia 01.05.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem nie kieruje na badania lekarskie i nie pokrywa kosztów badań lekarskich osób bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu.

Powyższa decyzja podyktowana jest zmianą stanu prawnego w zakresie kierowania pracowników na obowiązkowe wstępne badania lekarskie przed podjęciem zatrudnienia. Nowelizacja przepisów wprowadziła konieczność wskazywania i opisu przez pracodawcę warunków pracy z uwzględnieniem informacji o występowaniu zagrożeń na stanowisku pracy. Niezbędne jest więc określenie czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz innych, wynikających ze specyfiki pracy z podaniem wielkości narażenia, jak też aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na danym stanowisku (podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. poz. 457 zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

2015-04-27

Gwarancje dla młodzieży

Informujemy, iż pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące programu, oferty dla młodzieży oraz informacje o realizatorach programu.

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji