Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-05-26

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

wobec kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

 • w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejul. Mickiewicza 6, pok. nr 102, tel. 86 275 81 14,
 • lub w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 1 Maja 8, pok. nr 9, tel. 86 275 86 24.
2017-05-22

Sieć Europejskich Ofert Pracy

 

Nowe technologie komunikacyjne: Internet, media społecznościowe, smartfony ułatwiają poszukiwanie pracy. W wielu przypadkach poszukiwanie pracy odbywa się z wykorzystaniem komputera i Internetu.

Usługi sieci EURES są także dostępne w Internecie.

 

Czytaj aktualność: Sieć Europejskich Ofert Pracy
2017-05-22

Praca sezonowa w EOG

Zapoznaj się

Praca sezonowa jest rodzajem zajęcia, które wykonywane jest przez część roku i jest związane z określoną porą roku oraz pogodą. Dlatego też praca sezonowa nie ma charakteru stałego, a stanowi dodatkowe źródło dochodu, szczególnie w przypadku braku pracy w miejscu zamieszkania. Zapotrzebowanie na pracę sezonową na terenie EOG występuje w wielu krajach i jest związane z okresowym popytem na określone usługi, potrzeby konsumpcyjne czy też świadczenia w okresie wakacyjnym, w okresie ferii zimowych jak również w okresie świątecznym.

Czytaj aktualność: Praca sezonowa w EOG
2017-05-15

Praca w Holandii

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków na aktywizację osób bezrobotnych w roku 2017 w ramach poniższych instrumentów i usług rynku pracy:

 • staży oraz bonów stażowych,
 • prac interwencyjnych,
 • refundacji przez okres 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia
  i składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia,
 • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • bonów na zasiedlenie,
 • szkoleń oraz bonów szkoleniowych,
 • dofinansowania studiów podyplomowych.

Informujemy, iż pomoc finansowa przy tworzeniu miejsc pracy udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de mimimis.

Umowy będą zawierane do momentu wyczerpania środków pozostających w dyspozycji urzędu.

Druki wniosków oraz informacje na temat realizowanych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl
w zakładkach dotyczących danej formy aktywizacji. Zapraszamy także do kontaktu osobistego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, tel. 86 275 86 19; 86 275 86 20; 86 275 86 33; 86 275 86 22.

 

Wysokie Mazowieckie, 16.01.2017 r.