Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul 1 Maja 8. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e - mail: biwy@praca.gov.pl, oraz pod numerem tel. (86) 275 86 12 lub pisemnie na adres siedziby.
  2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych którym jest Pan Jarosław Rudawski. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@pup-wysokiemazowieckie.pl. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą (w zależności od celu pozyskania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, zatrudnienia pracowników oraz ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Administratora.
  4. Odbiorcami Pana(i) danych osobowych będą wyłącznie podmioty którym administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Powiatowego Urzędu pracy w Wysokiem Mazowieckiem Urzędu oraz Instrukcją Archiwalną Powiatowego Urzędu pracy w Wysokiem Mazowieckiem Urzędu.
  7. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

 

 

 

 

Strona dodana przez: Tomasz Milewski (2018-09-27 11:43:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych/235