Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Krajowy Fudusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2018 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2018 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z Urzędem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładem Stolarskim Wyrób Mozaiki Stefan Łuszcz z Hajnówki realizuje projekt „BEZROBOTNI NA START - aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia na podlaskim rynku pracy” Priorytet: VII. Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

"JUNIOR"

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje w roku 2014 r. program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

ZASADY REKRUTACJI

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 13.03.2014r. zawiadamiamy, iż informacje o wynikach rekrutacji do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.:Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki można uzyskać osobiście w siedzibie PUP oraz MOPS Wysokie Mazowieckiecki i OPS Ciechanowiec bądź pod numerami telefonów PUP - 862758636, 862758621, 862758624, MOPS Wysokie Mazowieckie - 86 2752709, OPS Ciechanowiec - 86 2771145 w. 12.