Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Zaproszenie do badania ankietowego osób młodych

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza osoby w wieku 18-30 lat do udziału w międzynarodowym badaniu osób młodych na temat ich wizji i planów na przyszłość. Badanie ankietowe w formie formularza on-line jest przeprowadzane na obszarze Polski, Niemiec, Rosji i Włoch w okresie sierpień-wrzesień 2019 r. Obejmuje grupę 800 osób młodych z danego państwa w wieku 18-30 lat. Badanie jest anonimowe i realizowane wyłącznie poprzez formularz na stronie internetowej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlOFt5xpKEuxtp2f7RAuDAzUgEbH9tftvpp4sYdDjKFH76WA/formResponse

Szczegółowych informacji na temat badania udziela Wydział Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, tel. 85 7497246.

Nabór do służby więziennej

Służba więzienna

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku zarządza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu Białostockiego.
Planowana liczba osób do przyjęcia: 4.
Oferty są ważne do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie PEFRONPowiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn.Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy".
W ramach projektu organizowane będą szkolenia skierowane do przedsiębiorców w formie indywidualnej lub grupowej. W ramach szkoleń, pracodawcy będą mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo dostosować stanowisko pracy do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, możliwościach uzyskania dofinansowań do wynagrodzenia oraz refundacji wyposażenia stanowiska pracy pracownika niepełnosprawnego. Dla zainteresowanych istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa ekspertów BHP oraz materiałów szkoleniowych.
Każdy pracodawca będzie miał do dyspozycji narzędzia projektowe: 4 poradniki, kalkulator korzyści – aplikację obliczającą korzyści finansowe z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, interaktywną listę kontrolną, aplikację ErgON – wizualizację pokazującą możliwości modyfikacji stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością: ruchową, narządu wzroku, narządu słuchu lub intelektualną.
Pracodawcy zainteresowani udziałem w szkoleniu i skorzystaniem z narzędzi modelu wsparcia, proszeni są o kontakt z Oddziałem Podlaskim PFRON pod nr tel. 85 733 87 11, 85 733 87 12 lub na adres e- mail: bialystok@pfron.org.pl.

NABÓR WNIOSKÓW

O G Ł O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem z dniem 25.07.2019 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu: „30+ w drodze do zatrudnienia (V)" - skierowanego do osób powyżej 30 roku życia.

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski dotyczące osób długotrwale bezrobotnych (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy wliczając do tego również okresy pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy).

Wnioski będą przyjmowane do chwili wyczerpania posiadanych środków.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona, przewiduje się podpisanie łącznie 12 umów.

 

Wysokie Mazowieckie, 25.07.2019 r.