Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Bezpłatne badania mamograficzne

Bezpłatne badanbia mamograficzne 28 marca 2019 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Szpitalu Ogólnym, ul. Szpitalna 5, w Wysokiem Mazowieckiem

Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

NOWA KADENCJA
     POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY     

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. Starosta Wysokomazowiecki powołał 11 członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wysokiem Mazowieckiem wybranych spośród lokalnych przedstawicieli samorządu, pracodawców i związków zawodowych.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy weszli:

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dzień 21.02.2019 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacja o kolejnych naborach wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu, www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Wysokie Mazowieckie, 21.02.2019 r.

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do zapoznania się z przekazanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy raportem przygotowanym na podstawie przeprowadzonej analizy ogłoszeń o pracy, publikowanych poza systemem powiatowych urzędów pracy.

Ww. raport opracowany został przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i obejmuje m.in.: informacje o zapotrzebowaniu
na określone zawody, analizę porównawczą (desk research) uregulowań prawnych w różnych krajach UE dotyczących obowiązku podawania przez pracodawców określonych informacji w ogłoszeniach o pracy publikowanych poza systemem publicznych służb zatrudnienia oraz charakterystykę ogłoszeń o pracy uwzględniającą wszystkie zidentyfikowane cechy ogłoszeń o pracy a także typowe zjawiska dla tego segmentu ogłoszeń.