Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Życie i praca w Polsce

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach koordynacji sieci EURES w Polsce wydaje cyklicznie broszurę "Życie i praca w Polsce". Elektroniczna wersja broszury jest dostępna na naszej stronie:

http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127

 

Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę

Wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę do pracy. Poszukując odpowiedniego zatrudnienia korzystają oni nie tylko z ofert urzędów pracy, agencji zatrudnienia, ale też poszukują pracodawcy "na własną rękę", wykorzystując prywatne kontakty czy też wyszukując ogłoszenia w prasie lub internecie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wyjazd do pracy powinien być zawsze decyzją starannie przemyślaną, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozczarowań czy wręcz kłopotów.

KFS nabór wniosków

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami środki z limitu KFS w roku 2017 mogą być przeznaczone na:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (sekcja C w nomenklaturze PKD, z wyłączeniem działalności posiadającej PKD 33.1), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w nomenklaturze PKD) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q w nomenklaturze PKD);

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2017 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych informacja sygnalna za I półrocze 2016 r. powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W przypadku priorytetu 1 decydującym jest przeważający rodzaj działalności określony odpowiednim kodem PKD, natomiast w przypadku priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bądź województwa.

Uzasadnienie odbycia szkolenia powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez osobę kierowaną na szkolenie powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez nią zatrudnienia.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z urzędem.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków na aktywizację osób bezrobotnych w roku 2017 w ramach poniższych instrumentów i usług rynku pracy:

  • staży oraz bonów stażowych,
  • prac interwencyjnych,
  • refundacji przez okres 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia
    i składek na ubezpieczenie społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • bonów na zasiedlenie,
  • szkoleń oraz bonów szkoleniowych,
  • dofinansowania studiów podyplomowych.

 

Informujemy, iż pomoc finansowa przy tworzeniu miejsc pracy udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de mimimis.

Umowy będą zawierane do momentu wyczerpania środków pozostających w dyspozycji urzędu.

Druki wniosków oraz informacje na temat realizowanych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl
w zakładkach dotyczących danej formy aktywizacji. Zapraszamy także do kontaktu osobistego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, tel. 86 275 86 19; 86 275 86 20; 86 275 86 33; 86 275 86 22.

 

Wysokie Mazowieckie, 16.01.2017 r.