Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), która odbędzie się w całej Polsce od piątku 11 do niedzieli 13 maja 2018 roku. Jest to ogólnopolska akcja promująca projekty finansowane z Funduszy Europejskich (FE). Pokazywane będą najciekawsze i najlepsze pomysły na wykorzystanie Funduszy Europejskich.

Główną korzyścią z udziału w akcji jest nie tylko ogólnopolska i regionalna promocja, ale też możliwość wzmocnienia swojego wizerunku oraz pokazania osiągnięć.

Wśród chętnych mogą znajdować się osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jak również Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Termin, w jakim dana osoba otrzymała środki pozostaje bez znaczenia, ważne jest by działalność gospodarcza była nadal prowadzona.

Koordynatorem Dni Otwartych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które odpowiada m.in. za realizację ogólnopolskiej kampanii promocyjnej.

 Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2018. Aby zgłosić udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu

Nabór do zawodowej służby wojskowej

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

W każdy czwartek miesiąca 2018 r. Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań od godz. 08.00 czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 w korpusie oficerów rezerwy: o STE: PPOR./POR.

  • w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: podoficer
  • w korpusie szeregowych zawodowych

 Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:

  • por. Janusz Mac, tel. 261-688-360,
  • st. Sierż. Piotr Stanaszek, tel. 261-688-364

W drodze do sukcesu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

 

„W drodze do sukcesu”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego poprzez zapewnienia im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej.

Wartość projektu: 595 935,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 505 295,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. -28.02.2019 r.

Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Działania przewidziane w projekcie:

- Praca socjalna,

- Wsparcie psychologiczne,

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD),

- Szkolenia,

- Staże.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: biwy@praca.gov.pl, www.pup-wysokiemazowieckie.pl, tel. 86 275 86 12

Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: pcprwysmaz@poczta.onet.pl, www.pcprwysokiemazowieckie.pl, tel. 86 275 35 68

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro.

Celem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz trzynasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych.

Poza nagrodą główną kapituła konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach:

START- dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw,

PROGRES – dla firm „wieku średniego”,

SENIOR dla firm działających na rynku najdłużej,

MŁODY BIZNES - dla mikroprzedsiębiorców prowadzonych przez osoby poniżej 30 roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.mikroprzedsiebiorcaroku.com do dnia 31 marca 2018 r. Przed rozpoczęciem prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku i regulaminem konkursu.