Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy pochodzącymi z rezerwy MRPiPS przeznaczonymi na aktywizację osób zamieszkujących na wsi i powyżej 45 roku życia.

W związku z powyższym od dnia 10.10.2018 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku można uzyskać w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8 lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Ogłoszenie - KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że z powodu wyczerpania przyznanego przez MRPiPS limitu środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego wstrzymuje od dnia 09.10.2018 r. nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Wnioski pracodawców złożone po dniu 09.10.2018 r. z powodu braku środków finansowych będą rozpatrywane negatywnie.

 

Wysokie Mazowieckie, 09.10.2018 r.

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii

„TWOJE BEZPIECZEŃSTWO - NASZA SPRAWA,
PRACA W HOLANDII”

W ramach współpracy Powiatowego Urzędu Prac y z Komendą Powiatową Policji w dniu 13.09.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15a odbyły się warsztaty holenderskich funkcjonariuszy policji z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii". Ze strony holenderskiej brali w nim udział: Irena de Ruig - specjalistka do spraw problematyki migracyjnej z garnizonu Oost Nederlands, Petra Casteleijn - specjalistka Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haaglander oraz mł.asp. Szymon Kapusta - specjalista Biura Prewencji KGP. Powiatowy urząd pracy reprezentowała Marzena Bagińska – pośrednik instytucjonalny. Wizyta realizowana była na gruncie współpracy polskiej i holenderskiej policji w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi.

Goście wygłosili bardzo interesujący wykład o zagrożeniu, jakim jest handel ludźmi oraz gdzie można szukać pomocy w sytuacji stania się ofiarą tego rodzaju przestępstwa. Omówione zostały także przypadki przymusowej pracy i wyzysku pracowniczego. Osoby bezrobotne zainteresowane wyjazdem i pracą w Holandii mogły uzyskać informacje na temat realnych zarobków przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii oraz o prawach i obowiązkach w sytuacji podjęcia pracy zagranicą.

 

KFS - ponowny nabór wniosków

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w związku z otrzymaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 78.000,00 zł ponownie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Środki rezerwy KFS przyznawane będą pracodawcom, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na 2018 rok.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy na 2018 rok.

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2018 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Uzasadnienie odbycia szkolenia powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez osobę kierowaną na szkolenie powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez nią zatrudnienia.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z urzędem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego sporządzony według obowiązującego formularza zamieszonego na stronie internetowej urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania).

Do wniosku Pracodawca dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 poz. 117).

Wnioski należy składać w sekretariacie (pok. 15 I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 od dnia 26.09.2018 r. do wyczerpania środków finansowych w godzinach 8:00 – 15:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.