Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro.

Celem konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz trzynasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych.

Poza nagrodą główną kapituła konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach:

START- dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw,

PROGRES – dla firm „wieku średniego”,

SENIOR dla firm działających na rynku najdłużej,

MŁODY BIZNES - dla mikroprzedsiębiorców prowadzonych przez osoby poniżej 30 roku życia.

Ponadto planowane jest 8 specjalnych wyróżnień dla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temu konkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.mikroprzedsiebiorcaroku.com do dnia 31 marca 2018 r. Przed rozpoczęciem prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku i regulaminem konkursu.

Życie i praca w Polsce

Departament Rynku Pracy w ramach koordynacji sieci EURES w Polsce wydał aktualizację broszury Życie i praca w Polsce, adresowaną do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (UE/EFTA), którzy zamierzają rozpocząć karierę zawodową i zamieszkać w Polsce oraz do obywateli RP zamierzających powrócić z emigracji do kraju.

Elektroniczna wersja broszury - do pobrania.

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

                                                                                                                           

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W każdy czwartek miesiąca 2018 r. Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań od godz. 08.00 czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 w korpusie oficerów rezerwy: o STE: PPOR./POR.
- w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: podoficer
- w korpusie szeregowych zawodowych

 Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:

  • por. Janusz Mac, tel. 261-688-360,
  • st. Sierż. Piotr Stanaszek, tel. 261-688-364

 

Krajowy Fudusz Szkoleniowy - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami w 2018 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2018 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z Urzędem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.