Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Nabór do zawodowej służby wojskowej

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

W każdy czwartek miesiąca 2019 r. od godz. 08.00, 11 Batalion Dowodzenia w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne
do zawodowej służby wojskowej:

  • w korpusie oficerów o STE: PPOR./POR.
  • w korpusie podoficerów o STE: podoficer
  • w korpusie szeregowych zawodowych

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:
  • kpt. Janusz Mac, tel. 261-688-360,
  • st. sierż. Piotr Stanaszek, tel. 261-688-364

Sieć Europejskich Ofert Pracy Online

godlo.png
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy oraz Powiatowy Urząd Pracy proponuje do zapoznania ulotkęSieć Europejskich Ofert Pracy Online, która może być pomocna w przypadku wyjazdu do krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii w celu podjęcia pracy.
Ulotka dostępna jest w urzędzie u doradców klienta oraz na stronie internetowej: https://eures.praca.gov.pl/en/zal/Siec-Europejskich-Ofert-Pracy-online.pdf

Wirtualne Tragi Pracy

Logo2
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Gdańsku i Katowicach organizuje wirtualne targi pracy pod nazwą Discower Poland! Work with us. Jest to wydarzenie on-line, które odbędzie się 29 maja 2019 r. w godzinach od 10:00 do 14:00(CET) przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eu.
Jesteś polskim pracodawcą, który poszukuje pracowników?
Weź udział w wirtualnych targach pracy!
Wydarzenie jest doskonałą okazją do zaprezentowania działalności Twojej firmy oraz promocji ofert pracy w całej Europie. Biorąc w nim udział masz szansę na pozyskanie kandydatów o poszukiwanych kwalifikacjach oraz różnorodnych kompetencjach językowych.
Wydarzenie skierowane jest do:
  • Polskich pracodawców, którzy planują bezpośrednie zatrudnienie pracowników z państw UE/EOG lub Szwajcarii, w tym polskich agencji pracy tymczasowej, których oferty będą dotyczyły pracy na terenie Polski,
  • Polskich firm, które założą konto wystawcy i opublikują aktualne oferty pracy,
  • Obywateli państw Unii Europejskiej i Szwajcarii, w tym Polaków przebywających w kraju jak i poza jego granicami.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Załączniki
Broszura Informacyjna dot. targów pracy.pdf

Infodoradca

Infodoradca

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do korzystania z udostępnionych na wortalu PSZ opisów informacji o zawodach.
INFODORADCA+ INFORMACJE O ZAWODACH to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.
Opisy zawodów powstają w ramach projektu Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl