Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

OTK 2018

OTK jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcanie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkim do osób, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.

Hasło tegorocznego OTK „Bądź architektem swojego szczęścia !” sugeruje, że planując karierę zawodową warto rozpoznać swój potencjał, w czym pomóc mogą doradcy zawodowi z instytucji rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem aktywnie włącza się po raz kolejny w powyższe działanie. Spotkania będą miały charakter otwarty.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy pochodzącymi z rezerwy MRPiPS przeznaczonymi na aktywizację osób zamieszkujących na wsi i powyżej 45 roku życia.

W związku z powyższym od dnia 10.10.2018 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku można uzyskać w siedzibie PUP w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8 lub na stronie internetowej urzędu www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Ogłoszenie - KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że z powodu wyczerpania przyznanego przez MRPiPS limitu środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego wstrzymuje od dnia 09.10.2018 r. nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Wnioski pracodawców złożone po dniu 09.10.2018 r. z powodu braku środków finansowych będą rozpatrywane negatywnie.

 

Wysokie Mazowieckie, 09.10.2018 r.

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii

„TWOJE BEZPIECZEŃSTWO - NASZA SPRAWA,
PRACA W HOLANDII”

W ramach współpracy Powiatowego Urzędu Prac y z Komendą Powiatową Policji w dniu 13.09.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15a odbyły się warsztaty holenderskich funkcjonariuszy policji z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii". Ze strony holenderskiej brali w nim udział: Irena de Ruig - specjalistka do spraw problematyki migracyjnej z garnizonu Oost Nederlands, Petra Casteleijn - specjalistka Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haaglander oraz mł.asp. Szymon Kapusta - specjalista Biura Prewencji KGP. Powiatowy urząd pracy reprezentowała Marzena Bagińska – pośrednik instytucjonalny. Wizyta realizowana była na gruncie współpracy polskiej i holenderskiej policji w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi.

Goście wygłosili bardzo interesujący wykład o zagrożeniu, jakim jest handel ludźmi oraz gdzie można szukać pomocy w sytuacji stania się ofiarą tego rodzaju przestępstwa. Omówione zostały także przypadki przymusowej pracy i wyzysku pracowniczego. Osoby bezrobotne zainteresowane wyjazdem i pracą w Holandii mogły uzyskać informacje na temat realnych zarobków przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii oraz o prawach i obowiązkach w sytuacji podjęcia pracy zagranicą.