Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Aktywizacja zawodowa - dobre praktyki urzędów pracy

Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy
„AKTYWIZACJA ZAWODOWA – DOBRE PRAKTYKI URZĘDÓW PRACY"

W środę (8 maja br.) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się trzecia z kolei regionalna konferencja przeprowadzona w ramach 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia pn. „Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy". Organizatorem konferencji był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W uroczystej gali uczestniczył Krzysztof Michałkiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Ewa Flaszyńska - dyrektor Departamentu Rynku Pracy i Ireneusz Baranowski - dyrektor Departamentu Funduszy w MRPiPS.

Podczas konferencji zaprezentowano dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej powiatowych urzędów pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Bielsku Podlaskim, Kartuzach i Iławie. Podsumowano również 20-lecie działalności Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku i Olsztynie.

Zreferowano bieżącą sytuację na rynku pracy zwracając uwagę na rekordowo niski poziom bezrobocia. Stopa bezrobocia w Polsce na koniec 2018 r. wynosiła 5,8%, liczba bezrobotnych nie przekroczyła miliona osób, a liczba pracujących oscylowała wokół 16,6 mln. Najnowsze statystyki w powiecie wysokomazowieckim mówią o liczbie bezrobotnych na poziomie 1583 osób i 5,8% stopie bezrobocia.
Aktywizacja zawodowa – dobre praktyki urzędów pracy
Konferencja w Białymstoku skierowana była do czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. PodcKonferencja regionalnazas spotkania, Honorową Odznaką „Primus in Agendo"*, czyli „Pierwszy w działaniu", przyznawaną za szczególne osiągnięcia osobom aktywnym, pełnym zaangażowania wyróżniono najlepszych pracowników publicznych służb.

W tym roku nagrodzono w ten sposób rekordową Konferencja regionalnaliczbę 28 osób. Wśród odbierających ministerialne wyróżnienie z rąk Krzysztofa Michałkiewicza znalazła się Anna Milewska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
Wszystkim odznaczonym w imieniu marszałka województwa Artura Kosickiego pogratulowała Wiesława Burnos.


* Odznaka Honorowa Primus in Agendo ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo. ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Nadawana jest przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów,
a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.
Aktualność dodana przez: Tomasz Milewski (2019-05-10 15:05:31)
Data wydarzenia : 2019-05-10
Data publikacji : 2019-05-10

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/232/aktywizacja-zawodowa-dobre-praktyki-urzedow-pracy