Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/240/krajowy-punkt-kontaktowy-programu-espon-2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON 2020

Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informuję o uruchomieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON 2020.

ESPON 2020 to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Celem programu ESPON 2020 jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnianie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 28 państw członkowskich UE oraz czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informuję o uruchomieniu Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON 2020.
ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Celem programu ESPON 2020 jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnianie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 28 państw członkowskich UE oraz czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.
ESPON 2020 wspiera proces decyzyjny dostarczając wiedzę w zakresie wymiaru terytorialnego polityk publicznych poprzez:

Informacje o programie ESPON 2020 i aktualnie prowadzonych projektach dostępne są na stronach:
ESPON: https://www.espon.eu/
MIR: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj (w zakładce: co robimy/polityka rozwoju kraju/ESPON)