Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/248/regionalne-innowacje-spoleczne-centra-integracji-spolecznej-wojewodztwa-podlaskiego

Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego

Logo UE, Polski, woj. podlaskiego, Funduszy europejskichPowiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
Lider projektu: Miasto Łomża
Partner: Powiat Wysokomazowiecki
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) pozostająca bez zatrudnienia w tym m.in. osoba długotrwale bezrobotna, niepełnosprawna, kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.09.2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły w latach 2020-2021Uczestnikom projektu oferujemy:

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie PUP Wysokie Mazowieckie, CIS Wysokie Mazowieckie (ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie) oraz na stronie internetowej: www.pup-wysokiemazowieckie.pl
Dokumenty należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie PUP Wysokie Mazowieckie pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie


Logo UE, Polski, woj. podlaskiego, Funduszy europejskichPowiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”
Lider projektu: Miasto Łomża
Partner: Powiat Wysokomazowiecki
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) pozostająca bez zatrudnienia w tym m.in. osoba długotrwale bezrobotna, niepełnosprawna, kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 01.09.2019 r. i prowadzona będzie w sposób ciągły w latach 2020-2021Uczestnikom projektu oferujemy:

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie PUP Wysokie Mazowieckie, CIS Wysokie Mazowieckie (ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie) oraz na stronie internetowej: www.pup-wysokiemazowieckie.pl
Dokumenty należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie PUP Wysokie Mazowieckie pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie