Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji

Archiwalne aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2020-05-22

Ogłoszenie o naborze

loga2020.gif
ogłoszenie.png

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem z dniem 25 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,
 • przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.
NABÓR PROWADZONY BĘDZIE DO DNIA 07 czerwca 2020 r.

Udzielane wsparcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wnioski o udzielenie wsparcia oraz wzory umów, a także dodatkowe informacje przedstawione przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Wypełniony wniosek oraz podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę można złożyć wyłącznie:

 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
 • w zamkniętej kopercie do przeznaczonego w tym celu pojemnika umieszczonego przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
 • w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl

(https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza) (*)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 275 86 19

(*) opis i sposób założenia profilu zaufanego lub pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (koniecznego do złożenia wniosku przez platformę), znajduje się w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl

Wysokie Mazowieckie, 22.05.2020 r.

2020-05-06

Ogłoszenie o naborze

loga2020.gif
ogłoszenie.png

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem z dniem 07 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,
 • przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracownikówo dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.
NABÓR PROWADZONY BĘDZIE DO DNIA 21 maja 2020 r.
 
Udzielane wsparcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Wnioski o udzielenie wsparcia oraz wzory umów, a także dodatkowe informacje przedstawione przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu w zakładce Dokumenty do pobrania.
Wypełniony wniosek oraz podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę można złożyć wyłącznie:

 • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie,
 • w zamkniętej kopercie do przeznaczonego w tym celu pojemnika umieszczonego przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
 • w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl
  (https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza)
  (*)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 86 275 86 19

(*) opis i sposób założenia profilu zaufanego lub pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (koniecznego do złożenia wniosku przez platformę), znajduje się w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl

Wysokie Mazowieckie, 06.05.2020 r.2020-04-30

Informacja dla przedsiebiorców i pracodawców

WA Ż N E !!!
informacja dla przedsiębiorców
i pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje,
iż z uwagi na olbrzymią ilość wpływających wniosków dotyczących
wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, wydłużył się czas
podpisywania umów i przelewu środków (na dzień dzisiejszy co najmniej do 7 dni.)
Prosimy o cierpliwość, gdyż indywidualny kontakt urzędu z klientami będzie nawiązywany tylkow sytuacjach wątpliwych i wymagających uzupełnienia dokumentacji.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy
na Państwa wyrozumiałość.
2020-04-29

Ogłoszenie

tarcza.png

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w terminie 07.05.2020 r. – 21.05.2020 r. planuje ogłosić kolejny nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,
 • przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników
  o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  ,
 • organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

Z zasadami udzielania dofinansowania można zapoznać się na stronie: psz.praca.gov.pl lub https://wysokiemazowieckie.praca.gov.pl/

Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy Czyżew Pracownik sprzątający nie dotyczy od 2018-10-15
do 2018-10-17
Porady grupowe Wysokie Mazowieckie Doradcy zawodowi nie dotyczy od 2014-04-01
do 2014-06-30
Zajęcia aktywizacyjne Wysokie Mazowieckie Doradcy zawodowi nie dotyczy od 2014-02-28
do 2014-06-30
< poprzednia 1 następna > - strona
W A Ż N E !!!
CHCESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ – MUSISZ
POSIADAĆ PROFIL ZAUFANY

Prosimy wszystkich planujących rejestrację
w urzędzie pracy o zakładanie profilu zaufanego.

Z uwagi na wyłączenie możliwości bezpośredniej obsługi klientów w związku z wprowadzonym przez rząd stanem epidemii aktualnie możliwe jest dokonywanie jedynie pełnej rejestracji za pomocą profilu zaufanego e-PUAP lub podpisu elektronicznego.
Opcja tzw. prerejestracji wiążąca się z koniecznością stawienia się osobistego w urzędzie pracy i dokonania rejestracji nie może być użyta
Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. (informacje na stronie https://pz.gov.pl), ponadto osoby nie posiadające profilu zaufanego mogą go założyć za pośrednictwem platformy Envelo.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość, gdyż wszystkie ograniczenia w osobistych kontaktach mają na celu Państwa bezpieczeństwo.