Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2841
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 50467
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5900
Przyznanie statusu bezrobotnego 5060
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4010
Utrata statusu bezrobotnego 4488
Utrata statusu poszukującego pracy 3613
Rejestracja bezrobotnych 13377
Rejestracja przez Internet 8002
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4683
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 10521
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4759
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3687
Rejestracja poszukujących pracy 5851
Rejestracja przez Internet 4437
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3368
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3774
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3323
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5308
Prawa bezrobotnych 4049
Prawa poszukujących pracy 3977
Obowiązki bezrobotnych 4296
Obowiązki poszukujących pracy 3710
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9343
Pośrednictwo pracy krajowe 3630
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3571
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3678
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3975
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5948
Plan szkoleń 4782
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3892
Staże 5781
Prace interwencyjne 4248
Roboty publiczne 3958
Prace społecznie użyteczne 3998
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3891
Aktywizacja osób do 30 roku życia 5354
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5939
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13030
Wysokość świadczeń pieniężnych 9803
Zasiłek dla bezrobotnych 11045
Ubezpieczenie zdrowotne 4133
Dodatek aktywizacyjny 6915
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13311
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4705
Zwrot kosztów przejazdu 4219
Zwrot kosztów zakwaterowania 4099
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4396
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4701
Pożyczka szkoleniowa 4310
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3476
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5157
Inne finansowe formy wsparcia 4892
Dla cudzoziemców 3736
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 5395
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1921
Prawa i obowiązki cudzoziemców 5831
Ważne kontakty i linki 2356
Dokumenty do pobrania 18938
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2354
Agencje zatrudnienia 4081
Inne informacje 4308
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5578
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 34748
Zgłoszenie oferty pracy 6325
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4920
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4454
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4145
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3982
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3697
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3570
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10642
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8953
Pośrednictwo pracy krajowe 3446
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3378
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3305
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3913
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3816
Staże 11852
Prace interwencyjne 7817
Roboty publiczne 4874
Prace społecznie użyteczne 3735
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5247
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3511
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3777
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4007
Zwolnienia grupowe 3652
Wysokość świadczeń pieniężnych 4024
Zatrudnianie cudzoziemców 6397
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 2208
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 5572
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 4353
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 3970
Zezwolenia na pracę 4561
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 3875
Praca bez zezwolenia 4301
Obowiązki pracodawcy 4195
Ważne kontakty i linki 3885
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 9039
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3666
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3506
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3273
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3612
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3226
Dokumenty do pobrania 28675
Inne informacje 3917
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4126
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3320
Kontakt do urzędu pracy 65082
Godziny urzędowania 6321
Struktura Urzędu 2213
Schemat Organizacyjny 2274
Regulamin organizacyjny 2311
Komórki organizacyjne Urzędu 6237
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4973
Zakres kompetencji 2787
Zasięg terytorialny 3954
Majątek urzędu 3240
Budżet 6777
Kontrole zewnętrzne urzędu 6364
Programy 5745
Trwające 5331
Zakończone 4524
Projekty EFS 7322
Trwające 4822
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 1594
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 1326
W drodze do sukcesu II 650
Zakończone 5974
W drodze do sukcesu 2356
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 1651
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 1511
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 2984
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 2781
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 2686
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 3623
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 4186
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 4144
Analizy i statystyki 10835
Statystyki 5879
Stopa bezrobocia 8939
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 5436
Sprawozdania z działalności PUP 8747
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 5465
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 9151
Inne 3290
Opracowania własne 4428
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7641
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 8135
Uchwały 4571
Wolne stanowska pracy 2926
Aktualne konkursy 3368
Rostrzygnięte konkursy 3625
Przydatne linki 4850
Pytanie do urzędu 4636
Dyrekcja Urzędu Pracy 5480
Ogłoszenie 1981
Biuletyn Informacji Publicznej 2870
Instrukcja korzystania z BIP 2729
Redakcja BIP 2921
Rejestr zbiorów danych osobowych 3172
Udostępnianie Informacji Publicznej 2419
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1567
Zapytanie ofertowe 7420
Zapytanie ofertowe - usług ABI 2397
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 3551
Deklaracja dostępności 56
Raport o stanie dostępności 28