Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3150
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53217
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6379
Przyznanie statusu bezrobotnego 5676
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4401
Utrata statusu bezrobotnego 5172
Utrata statusu poszukującego pracy 4056
Rejestracja bezrobotnych 14623
Rejestracja przez Internet 8764
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5079
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 11146
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5281
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4009
Rejestracja poszukujących pracy 6349
Rejestracja przez Internet 4935
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3789
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4360
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3742
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5914
Prawa bezrobotnych 4510
Prawa poszukujących pracy 4541
Obowiązki bezrobotnych 4698
Obowiązki poszukujących pracy 4135
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9964
Pośrednictwo pracy krajowe 3947
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4054
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4212
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4560
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6481
Plan szkoleń 5189
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4239
Staże 6451
Prace interwencyjne 4785
Roboty publiczne 4448
Prace społecznie użyteczne 4544
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4462
Aktywizacja osób do 30 roku życia 6067
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6382
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13769
Wysokość świadczeń pieniężnych 10437
Zasiłek dla bezrobotnych 12164
Ubezpieczenie zdrowotne 4572
Dodatek aktywizacyjny 7550
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14376
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5362
Zwrot kosztów przejazdu 4713
Zwrot kosztów zakwaterowania 4438
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4989
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5195
Pożyczka szkoleniowa 4802
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3983
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5955
Inne finansowe formy wsparcia 5343
Dla cudzoziemców 4364
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 6000
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 2544
Prawa i obowiązki cudzoziemców 7158
Ważne kontakty i linki 3180
Dokumenty do pobrania 20113
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2665
Agencje zatrudnienia 4655
Inne informacje 4878
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6231
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36719
Zgłoszenie oferty pracy 7252
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5543
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5206
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4650
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4744
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4112
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4192
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11434
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9415
Pośrednictwo pracy krajowe 3998
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4023
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3817
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4488
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4437
Staże 12905
Prace interwencyjne 8466
Roboty publiczne 5516
Prace społecznie użyteczne 4463
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6090
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4121
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4334
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4568
Zwolnienia grupowe 4195
Wysokość świadczeń pieniężnych 4505
Zatrudnianie cudzoziemców 7313
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 2811
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 6246
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 5156
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 4582
Zezwolenia na pracę 5269
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 4317
Praca bez zezwolenia 5186
Obowiązki pracodawcy 4600
Ważne kontakty i linki 4751
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 9563
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4252
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4131
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3848
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4343
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3784
Dokumenty do pobrania 29867
Inne informacje 4456
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4583
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3707
Kontakt do urzędu pracy 68324
Godziny urzędowania 7277
Struktura Urzędu 2543
Schemat Organizacyjny 2818
Regulamin organizacyjny 2748
Komórki organizacyjne Urzędu 6824
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5968
Zakres kompetencji 3338
Zasięg terytorialny 4499
Majątek urzędu 3729
Budżet 7344
Kontrole zewnętrzne urzędu 6764
Programy 6618
Trwające 5987
Zakończone 5379
Projekty EFS 8316
Trwające 5792
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 2578
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 2114
W drodze do sukcesu II 1199
Zakończone 6798
W drodze do sukcesu 3106
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 2394
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 2257
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 3972
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 3520
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 3423
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 4505
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 5159
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 5050
Analizy i statystyki 11547
Statystyki 6631
Stopa bezrobocia 9715
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 6316
Sprawozdania z działalności PUP 9495
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 6071
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 10158
Inne 4094
Opracowania własne 5450
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8456
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 8937
Uchwały 5648
Wolne stanowska pracy 3447
Aktualne konkursy 3850
Rostrzygnięte konkursy 4148
Przydatne linki 5589
Pytanie do urzędu 5245
Dyrekcja Urzędu Pracy 6266
Ogłoszenie 2510
Biuletyn Informacji Publicznej 3244
Instrukcja korzystania z BIP 3109
Redakcja BIP 3249
Rejestr zbiorów danych osobowych 3804
Udostępnianie Informacji Publicznej 2915
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2441
Zapytanie ofertowe 8253
Zapytanie ofertowe - usług ABI 3058
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 4279
Deklaracja dostępności 390
Raport o stanie dostępności 424