Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 4441
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 60062
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8938
Przyznanie statusu bezrobotnego 7389
Przyznanie statusu poszukującego pracy 6462
Utrata statusu bezrobotnego 8729
Utrata statusu poszukującego pracy 5607
Rejestracja bezrobotnych 17697
Rejestracja przez Internet 10780
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 6648
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 13032
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 8539
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 5507
Rejestracja poszukujących pracy 8096
Rejestracja przez Internet 6543
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5301
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5846
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 5645
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7523
Prawa bezrobotnych 6101
Prawa poszukujących pracy 6102
Obowiązki bezrobotnych 6385
Obowiązki poszukujących pracy 5661
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11666
Pośrednictwo pracy krajowe 5472
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5572
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5751
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 6085
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8460
Plan szkoleń 6880
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5990
Staże 8627
Prace interwencyjne 6520
Roboty publiczne 5935
Prace społecznie użyteczne 6642
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5915
Aktywizacja osób do 30 roku życia 8255
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7993
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15873
Wysokość świadczeń pieniężnych 12871
Zasiłek dla bezrobotnych 15331
Ubezpieczenie zdrowotne 6113
Dodatek aktywizacyjny 9337
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 18200
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7633
Zwrot kosztów przejazdu 6360
Zwrot kosztów zakwaterowania 5978
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6549
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6790
Pożyczka szkoleniowa 6933
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 5535
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 8163
Inne finansowe formy wsparcia 6887
Dla cudzoziemców 6019
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 7682
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 4230
Prawa i obowiązki cudzoziemców 11085
Ważne kontakty i linki 5394
Dokumenty do pobrania 24320
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4117
Agencje zatrudnienia 6205
Inne informacje 6388
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7828
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 41606
Zgłoszenie oferty pracy 9409
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 7345
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6826
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 6308
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6282
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5621
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5841
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 13358
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11220
Pośrednictwo pracy krajowe 5511
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5542
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5352
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5995
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5955
Staże 15666
Prace interwencyjne 11175
Roboty publiczne 7268
Prace społecznie użyteczne 6797
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8327
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 5597
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 5824
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 6132
Zwolnienia grupowe 5594
Wysokość świadczeń pieniężnych 6631
Zatrudnianie cudzoziemców 9907
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 4283
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 9156
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 7412
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 6180
Zezwolenia na pracę 7239
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 5927
Praca bez zezwolenia 8914
Obowiązki pracodawcy 6112
Ważne kontakty i linki 7195
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 11190
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5774
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6898
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 5318
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6386
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 5295
Dokumenty do pobrania 35065
Inne informacje 6080
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6265
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5095
Kontakt do urzędu pracy 78131
Godziny urzędowania 9481
Struktura Urzędu 3851
Schemat Organizacyjny 4181
Regulamin organizacyjny 4109
Komórki organizacyjne Urzędu 8414
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 8543
Zakres kompetencji 4587
Zasięg terytorialny 5912
Majątek urzędu 5053
Budżet 9671
Kontrole zewnętrzne urzędu 8325
Programy 8475
Trwające 7687
Zakończone 7041
Projekty EFS 10220
Trwające 7380
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 4303
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 3807
W drodze do sukcesu II 2857
Zakończone 8953
W drodze do sukcesu 4668
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 4940
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 3896
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 6324
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 5269
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 5064
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 6193
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 7342
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 6637
Analizy i statystyki 13341
Statystyki 8483
Stopa bezrobocia 12031
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 9076
Sprawozdania z działalności PUP 11277
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 7629
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 11935
Sprawozdania finansowe 5885
Opracowania własne 7519
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10197
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 10516
Uchwały 7770
Wolne stanowska pracy 4846
Aktualne konkursy 5311
Rostrzygnięte konkursy 6722
Przydatne linki 7404
Pytanie do urzędu 6879
Dyrekcja Urzędu Pracy 8057
Ogłoszenie 3760
Biuletyn Informacji Publicznej 4538
Instrukcja korzystania z BIP 4423
Redakcja BIP 4584
Rejestr zbiorów danych osobowych 5231
Udostępnianie Informacji Publicznej 4360
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 4050
Zapytanie ofertowe 9839
Zapytanie ofertowe - usług ABI 4619
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 5923
Deklaracja dostępności 1679
Raport o stanie dostępności 1668