Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2954
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 51966
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6142
Przyznanie statusu bezrobotnego 5462
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4216
Utrata statusu bezrobotnego 4905
Utrata statusu poszukującego pracy 3872
Rejestracja bezrobotnych 13973
Rejestracja przez Internet 8375
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4825
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 10809
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5046
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3820
Rejestracja poszukujących pracy 6090
Rejestracja przez Internet 4746
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3579
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4154
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3547
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5687
Prawa bezrobotnych 4299
Prawa poszukujących pracy 4361
Obowiązki bezrobotnych 4511
Obowiązki poszukujących pracy 3931
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9685
Pośrednictwo pracy krajowe 3774
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3866
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4023
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4346
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6185
Plan szkoleń 4964
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4026
Staże 6098
Prace interwencyjne 4541
Roboty publiczne 4256
Prace społecznie użyteczne 4221
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4270
Aktywizacja osób do 30 roku życia 5753
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6173
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13366
Wysokość świadczeń pieniężnych 10061
Zasiłek dla bezrobotnych 11591
Ubezpieczenie zdrowotne 4362
Dodatek aktywizacyjny 7310
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13865
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4981
Zwrot kosztów przejazdu 4509
Zwrot kosztów zakwaterowania 4245
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4768
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5002
Pożyczka szkoleniowa 4488
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3812
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5571
Inne finansowe formy wsparcia 5128
Dla cudzoziemców 4106
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 5752
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 2316
Prawa i obowiązki cudzoziemców 6406
Ważne kontakty i linki 2783
Dokumenty do pobrania 19472
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2468
Agencje zatrudnienia 4441
Inne informacje 4692
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5991
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 35901
Zgłoszenie oferty pracy 6921
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5313
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5007
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4454
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4539
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3915
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3988
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11130
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9207
Pośrednictwo pracy krajowe 3811
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3842
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3612
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4294
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4235
Staże 12391
Prace interwencyjne 8196
Roboty publiczne 5302
Prace społecznie użyteczne 4150
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5734
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3922
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4116
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4359
Zwolnienia grupowe 4020
Wysokość świadczeń pieniężnych 4198
Zatrudnianie cudzoziemców 6954
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 2606
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 5837
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 4788
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 4350
Zezwolenia na pracę 4941
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 4113
Praca bez zezwolenia 4767
Obowiązki pracodawcy 4359
Ważne kontakty i linki 4382
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 9321
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4039
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3899
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3651
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4035
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3596
Dokumenty do pobrania 29199
Inne informacje 4249
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4359
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3525
Kontakt do urzędu pracy 66553
Godziny urzędowania 6961
Struktura Urzędu 2373
Schemat Organizacyjny 2654
Regulamin organizacyjny 2590
Komórki organizacyjne Urzędu 6581
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5587
Zakres kompetencji 3178
Zasięg terytorialny 4319
Majątek urzędu 3555
Budżet 7020
Kontrole zewnętrzne urzędu 6512
Programy 6368
Trwające 5737
Zakończone 5142
Projekty EFS 8056
Trwające 5562
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 2345
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 1899
W drodze do sukcesu II 939
Zakończone 6568
W drodze do sukcesu 2890
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 2192
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 2033
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 3602
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 3324
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 3215
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 4275
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 4807
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 4829
Analizy i statystyki 11287
Statystyki 6406
Stopa bezrobocia 9480
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 5934
Sprawozdania z działalności PUP 9177
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 5847
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 9865
Inne 3854
Opracowania własne 5122
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8232
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 8708
Uchwały 5336
Wolne stanowska pracy 3292
Aktualne konkursy 3659
Rostrzygnięte konkursy 3965
Przydatne linki 5340
Pytanie do urzędu 5017
Dyrekcja Urzędu Pracy 6021
Ogłoszenie 2351
Biuletyn Informacji Publicznej 3072
Instrukcja korzystania z BIP 2929
Redakcja BIP 3057
Rejestr zbiorów danych osobowych 3561
Udostępnianie Informacji Publicznej 2729
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2199
Zapytanie ofertowe 8021
Zapytanie ofertowe - usług ABI 2830
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 4025
Deklaracja dostępności 235
Raport o stanie dostępności 267