Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy

Poszukujący pracy zgłasza się do wybranego lub wybranych powiatowych urzędów pracy.

 

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada następujące dokumenty:

  • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości
  • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie ustawy
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada
  • dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych

 

Podstawa prawna

  1. Art. 2 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 1 pkt. 4, pkt. 13, art. 33 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.);
  2. § 5 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012r., poz. 1299).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:36:47)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:17:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-poszukujacy-pracy/56