Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

W przypadku braku osób zarejestrowanych, spełniających wymagania określone w zgłoszonej przez pracodawcę ofercie pracy, powiatowy urząd pracy może zaproponować pracodawcy przeszkolenie osób zarejestrowanych w celu dostosowania kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy do wymagań tego pracodawcy.

 

Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez urząd jest realizowane ze środków publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej, i polega na:

1) finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym;

2) wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia;

3) finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem w szkoleniach;

4) finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.

 

Szkolenie finansowane przez urząd z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Osoba skierowana przez urząd na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

 

Osoba skierowana na szkolenie może uzyskać w formie zwrotu, całość lub część poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie lub w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:10:25)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:52:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/finansowanie-kosztow-przeszkolenia-kandydatow-do-pracy/117