Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Obowiązki poszukujących pracy

Obowiązki poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

  • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
  • stawiać się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem,
  • powiadamiać w terminie 7 dni, w przypadku niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
  • zawiadamiać powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

Osoba poszukująca pracy, która z własnej winy przerwała szkolenie, udział w studiach podyplomowych, program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpiła do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez powiatowy urząd pracy.

Osoba transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.);

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2014-07-18 12:23:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/obowiazki-poszukujacych-pracy/63