Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii

Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii

Praca w Polsce

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Jak znaleźć pracę w Polsce?

W Polsce można szukać pracy we własnym zakresie, składając życiorysy wraz z listami motywacyjnymi do wybranych pracodawców lub za pośrednictwem:

 • sieci EURES w ramach publicznych służb zatrudnienia
  Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są formalną siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, działającą pod egidą Komisji Europejskiej i mającą na celu wspieranie mobilności pracowników w państwach członkowskich sieci.

  Każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii może skorzystać z usług oferowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w ramach sieci EURES. Do usług tych należy:
  • pośrednictwo pracy na rzecz polskich pracodawców, szczególnie zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców - obywateli państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii,
  • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce.
  Szczegółowy zakres usług znajdziesz tutaj.

  Powiatowe urzędy pracy zamieszczają oferty pracy w centralnej bazie ofert pracy. Oferty znajdziesz tutaj.

  Aby skorzystać ze wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji powiatowego urzędu pracy, należy zarejestrować się w tym urzędzie jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

  Rejestracja umożliwi dostęp również do tych ofert pracy, w których dane polskiego pracodawcy znane są jedynie urzędowi i które to dane nie są udostępniane na tablicy ogłoszeń ani w centralnej bazie ofert pracy.

  Jeżeli cudzoziemiec - obywatel UE lub EOG lub Szwajcarii - nie zdecyduje się na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy, może wówczas samodzielnie przeglądać oferty pracy zamieszczane przez powiatowe urzędy pracy w centralnej bazie ofert pracy. Część tych ofert zawiera dane o pracodawcach, którzy je zgłosili. Każdy zainteresowany może kontaktować się bezpośrednio z pracodawcą lub przesłać do niego dokumenty aplikacyjne. Dostęp do ofert pracy znajdziesz tutaj.

  Wszystkie oferty pracy polskich powiatowych urzędów pracy są dostępne również na poziomie europejskim na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej (portalu EURES) prowadzonym przez Komisję Europejską www.eures.europa.eu. Na portalu tym można przeglądać oferty pracy polskich pracodawców zgłoszone do powiatowych urzędów pracy, w których polski pracodawca zadeklarował szczególne zainteresowane rekrutacją cudzoziemców z państw UE, EOG lub Szwajcarii. Oferty te zostały specjalnie oznaczone. Dostęp do ofert znajdziesz tutaj. Oferty te są publikowane w języku polskim, przy czym część każdej oferty jest przetłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich.

  Przed przyjazdem do pracy w Polsce warto zapoznać się z informacjami o warunkach życia i pracy w Polsce oraz z sytuacją na polskim rynku pracy. Informacje znajdują się na portalu EURES. Szczegóły znajdziesz tutaj.

  Polecamy również zapoznanie się z materiałami informacyjnymi nt. warunków życia i pracy w Polsce publikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w języku polskim i angielskim: Szczegółowych informacji nt. dostępnego w ramach EURES wsparcia cudzoziemców – obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii w zakresie podejmowania pracy w Polsce udzielą doradcy EURES z wojewódzkich urzędów pracy. Kontakty do polskich doradców EURES znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eures.praca.gov.pl oraz na portalu EURES www.eures.europa.eu.
 • agencji zatrudnienia
  Każda polska agencja zatrudnienia powinna być wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, czego potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez marszałka województwa.

  Agencja zatrudnienia od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, nie może pobierać żadnych należności (z wyjątkiem faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicę).

  Rejestr agencji działających legalnie na terytorium Polski znajdziesz tutaj.
 • gazet z ogłoszeniami o pracy
  Większość gazet codziennych, zarówno ogólnopolskich jaki i lokalnych, zawiera specjalne rubryki z ofertami pracy. Najwięcej ogłoszeń można znaleźć w poniedziałkowym wydaniu "Gazety Wyborczej", w dodatku "Praca", oraz w dodatku "Moja Kariera" w "Rzeczpospolitej", który ukazuje się w środy.
 • portali internetowych z ofertami pracy
  Można w nich poszukiwać ofert pracy albo zamieszczać własne CV. Przykładowe strony:
  http://www.praca.interia.pl
  http://praca.gazeta.pl
  http://www.pracuj.pl
  https://praca.money.pl/
  http://www.jobs.pl
  https://www.monsterpolska.pl/
  http://www.cvonline.com
Strona dodana przez: Tomasz Milewski (2018-01-12 14:26:15)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/podejmowanie-pracy-w-polsce-przez-obywateli-ue-eog-i-szwajcarii/227