Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników.

 

Zgodnie z Art. 38 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.):


Celem poradnictwa zawodowego jest pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, zmianie kwalifikacji a także badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych. Poradnictwo zawodowe polega także na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia; kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia.

Doradca zawodowy może pomóc również pracodawcy w zakresie doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, jak również we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.

 

Poradnictwo zawodowe skierowane jest do osób, które chcą:

 • określić możliwości rozwoju zawodowego,
 • wzmocnić atrakcyjność na rynku pracy,
 • zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,
 • poszerzyć samoocenę predyspozycji zawodowych,
 • opracować indywidualny plan działania.

Poradnictwo zawodowe kieruje się zasadami:

 1. Dostępności usług dla wszystkich osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 2. Dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 3. Równościw korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz inne okoliczności;
 4. Swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 5. Bezpłatności korzystania z usług poradnictwa zawodowego;
 6. Poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego;

 

Poradnictwo zawodowe dzieli się na: 

Indywidualne, które polega na indywidualnych spotkaniach klienta z doradcą zawodowym, w celu rozwiązania problemu zawodowego.

Grupowe, które jest spotkaniem doradcy z osobami bezrobotnymi mającymi podobny problem zawodowy, który można rozwiązać w większym gronie

Informację zawodową, która polega na udzielaniu informacji osobom na temat zawodów, o szkołach i uczelniach oraz kierunkach kształcenia szkolnego i kursowego.

Istnieje możliwość udostępnienia osobom zarejestrowanym lub niezarejestrowanym, zasobów informacji zawodowych, wspomagających proces podejmowania decyzji zawodowej oraz umożliwiających dokładniejszą orientację w świecie pracy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:45:50)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-07 10:28:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/poradnictwo-zawodowe-i-informacja-zawodowa/67