Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/prawa-poszukujacych-pracy/61

Prawa poszukujących pracy

Osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:

-prowadzonego w formie indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z poszukującym pracy, w celu uzyskania odpowiedniego zatrudnienia,

-targów pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy,

-giełd pracy, które umożliwiają bezpośredni kontakt pracodawcy z kandydatami do pracy;

- porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie z doradcą zawodowym, który wspomaga proces podejmowania decyzji zawodowej, korzystając z innowacyjnych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,

- porady grupowej prowadzonej przez doradcę zawodowego, podczas której uczestnicy zajęć mają możliwość: dokonania bilansu kompetencji, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej, przygotowania do procesu rekrutacji,

- informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynku pracy, możliwości szkolenia i kształcenia udostępnianej w formie materiałów drukowanych, audiowizualnych oraz komputerowych lub internetowych baz danych;

Formy pomocy PUP dla osoby poszukującej pracy

Powiatowe urzędy pracy prowadzą dla zarejestrowanych osób pośrednictwo pracy, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy świadczą usługę poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;

Z w/w form pomocy mogą korzystać wszyscy zarejestrowani poszukujący pracy. Z form tych osoby korzystają na zasadach jak zarejestrowane osoby bezrobotne.

Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:

możesz:

Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz: