Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Kto może ubiegać się o zwrot kosztów ?

O zwrot części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej może ubiegać się pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy osobę niepełnosprawną bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu.
Pracodawcy będą składać wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych co miesiąc - w konsekwencji co miesiąc będą otrzymywać pieniądze na wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.
Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Fundusz.

Wysokość zwrotu części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej:

Na podstawie złożonego wniosku pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy zarejestrowaną w urzędzie pracy osobę niepełnosprawną, może otrzymać ze środków PFRON zwrot 60%:

  • jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz
  • obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.

- za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.

Jakie dokumenty należy złożyć:

Pracodawca, o którym mowa powyżej, składa Funduszowi:

  1. miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych,
  2. wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc,
  3. informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

  • Art.26 f ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r,. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z póź.zm)
  • Rozporządzenie Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczneracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawnej( Dz.U. Nr 194 z dnia 23.10.2007r., poz.1405)
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:14:56)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-09-24 11:13:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/zwrot-dodatkowych-kosztow-zwiazanych-z-zatrudnianiem-pracownikow-niepelnosprawnych/126