Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zwrot kosztów przejazdu

Zwrot kosztów przejazdu

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje osobom bezrobotnym, które:

 

a) na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem podjęły:

  • zatrudnienie lub inną prace zarobkową,
  • staż,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

b) osiągają z ww. tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) udokumentują faktycznie poniesione koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca z ww. tytułu.

 

Refundacji mogą podlegać również w całości lub w części koszty poniesione przez skierowanego bezrobotnego z tytułu przejazdu na szkolenie oraz koszty przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

 

Zwrot kosztów przejazdu będzie przyznawany na pisemny Wniosek osoby bezrobotnej na zasadzie refundacji w wysokości 100% faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. W ściśle uzasadnionych przypadkach (np. brak połączenia publicznym środkiem transportu lub niedogodne godziny przejazdu) istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym.

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:22)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2014-07-03 09:28:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu/83