Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

"JUNIOR"

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje w roku 2014 program „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym.

Adresatami programu

są niepełnosprawne osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wysokiem Mazowieckiem, które:
- nie ukończyły 25 roku życia lub
- nie ukończyły 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenie szkoły wyższej.

Liczba uczestników programu:

Do udziału w programie przewidziano 5 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 2 osoby z lekkim i 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Formy pomocy finansowane ze środków PFRON skierowane do niepełnosprawnych osób bezrobotnych oraz do pracodawców.

1. Osoby bezrobotne niepełnosprawne skierowane na staż w ramach programu „JUNIOR” dodatkowo ze środków PFRON otrzymują dofinansowanie w formie świadczenia na rehabilitację zawodową w wysokości:

480,00 zł – lekki stopień niepełnosprawności
640,00 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności

2. Pracodawcy uczestniczącemu w programie przysługuje ze środków PFRON jednorazowa premia z tytułu odbycia stażu przez niepełnosprawną osobę bezrobotną.

Wysokość premii za każdy miesiąc odbywania stażu jest ustalana w zależności od stopnia niepełnosprawności stażysty i wynosi:
160,00 zł – lekki stopień niepełnosprawności
320,00 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności

Skierowana na staż osoba bezrobotna niepełnosprawna przez cały okres odbywania stażu może korzystać z pomocy doradcy zawodowego

Aktualność dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-03-31 13:55:55) , zredagowana przez: Tomasz Milewski (2014-05-15 08:16:04)
Data wydarzenia : 2014-02-21
Data publikacji : 2014-03-21

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/14/-junior-