Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

Ogłoszenie

OKRES REALIZACJI: od 01.01.2014 do 31.05.2015

CEL PROJEKTU:
Aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 50 plus pozostających bez zatrudnienia do końca maja 2015 roku poprzez doradztwo, staże zawodowe i pośrednictwo prac.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Nabycie umiejętności kształtowania kariery zawodowej/poszukiwania pracy zawodowej 50 osób w wieku 50 plus pozostających bez zatrudnienia do końca 05.2015 poprzez innowacyjny model doradztwa zawodowego (w tym IPD) i pośrednictwo pracy.
2. Nabycie doświadczenia zawodowego przez 50 osób w wieku 50 plus pozostających bez zatrudnienia do końca maja 2015 roku poprzez staże zawodowe realizowane u potencjalnych pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem ginących zawodów

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50 roku życia zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Min. 50% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkujące powiaty: kolneński i/lub suwalski i/lub sejneński i/lub hajnowski i/lub białostocki. W projekcie weźmie udział 50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn.

DZIAŁANIA PROJEKU:

1. Doradztwo zawodowe (III 2014 – III 2015)

2. Staże zawodowe (III 2014 – V 2015)

3. Pośrednictwo pracy (V 2014 – V 2015)

REKRUTACJA

Rekrutację i wybór uczestników projektu prowadzą doradczy zawodowi na zasadzie otwartego naboru w okresie II 2014r. – I 2015r. z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji.

Zgłoszenie udziału w projekcie można dokonać:

  • osobiście w Biurze Projektu – złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  • drogą mailową – na adres e-mail: bezrobotninastart@bfkk.pl
  • telefonicznie – pod nr telefonu: 85 653 77 00
  • faksem - pod nr 85 732 95 05

Biuro projektu:

ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

kontakt:

tel. 85 653 77 00

Aktualność dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2014-03-31 13:48:25)
Data wydarzenia : 2014-03-27
Data publikacji : 2014-03-27

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/wydarzenie/9/ogloszenie