Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd Pracy » Zakończone » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III)

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III)"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wysokomazowieckiego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III)".Celem szczegółowym POWER jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel główny projektu brzmi: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 99 uczestników (50% kobiet) w wieku 18-29 lat (tj. do ukończenia 30 roku życia) bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako osoby bezrobotne, którym ustalono I lub II profilu pomocy, i które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: 1) nie pracuje, 2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani 3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r.-31.12.2017 r.
Planowana kwota wydatków projektu wynosi 1 000 218,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 842 984,00 zł.

W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących formy wsparcia:

v staże - 39 osób,

v prace interwencyjne - 30 osób,

v szkolenia indywidualne - 4 osobt,

v środki na podjęcie działalności gospodarczej - 26 osób.

Projekt zakłada również, przewidziane w POWER 2014-20120 jako obligatoryjne wsparcie, objęcie wszystkich uczestników projektu pomocą w postaci ustalenia profilu pomocy, przygotowania IPD i realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z wymienionych poniżej grup docelowych - na poziomie co najmniej 43% oraz:

a) dla osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%;

b) dla osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%;

c) dla osób o niskich kwalifikacjach na poziomie, co najmniej 48%.

 

Opracował: Adam Buciński

Strona dodana przez: Tomasz Milewski (2017-07-07 11:36:12)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2018-01-18 10:53:29)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Harmonogram wsparcia (.pdf 305.91kB) 2018-01-18 305.91kB Plik: Harmonogram wsparcia.pdf (305.91kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-wysokomazowieckim-(iii)/222