Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii

„TWOJE BEZPIECZEŃSTWO - NASZA SPRAWA,
PRACA W HOLANDII”

W ramach współpracy Powiatowego Urzędu Prac y z Komendą Powiatową Policji w dniu 13.09.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15a odbyły się warsztaty holenderskich funkcjonariuszy policji z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa, praca w Holandii". Ze strony holenderskiej brali w nim udział: Irena de Ruig - specjalistka do spraw problematyki migracyjnej z garnizonu Oost Nederlands, Petra Casteleijn - specjalistka Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi z garnizonu Haaglander oraz mł.asp. Szymon Kapusta - specjalista Biura Prewencji KGP. Powiatowy urząd pracy reprezentowała Marzena Bagińska – pośrednik instytucjonalny. Wizyta realizowana była na gruncie współpracy polskiej i holenderskiej policji w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi.

Goście wygłosili bardzo interesujący wykład o zagrożeniu, jakim jest handel ludźmi oraz gdzie można szukać pomocy w sytuacji stania się ofiarą tego rodzaju przestępstwa. Omówione zostały także przypadki przymusowej pracy i wyzysku pracowniczego. Osoby bezrobotne zainteresowane wyjazdem i pracą w Holandii mogły uzyskać informacje na temat realnych zarobków przy zatrudnieniu obcokrajowca w Holandii oraz o prawach i obowiązkach w sytuacji podjęcia pracy zagranicą.

 

KFS - ponowny nabór wniosków

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w związku z otrzymaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 78.000,00 zł ponownie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Środki rezerwy KFS przyznawane będą pracodawcom, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na 2018 rok.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy na 2018 rok.

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2018 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Uzasadnienie odbycia szkolenia powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez osobę kierowaną na szkolenie powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez nią zatrudnienia.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z urzędem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego sporządzony według obowiązującego formularza zamieszonego na stronie internetowej urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania).

Do wniosku Pracodawca dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 poz. 117).

Wnioski należy składać w sekretariacie (pok. 15 I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 od dnia 26.09.2018 r. do wyczerpania środków finansowych w godzinach 8:00 – 15:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

Ogłoszenie - KFS

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w związku z otrzymaniem środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 78.000,00 zł ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

Środki rezerwy KFS przyznawane będą pracodawcom, którzy spełnią co najmniej jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy, ustalonych na 2018 rok.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy na 2018 rok.

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2018 r.: powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie);
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Uzasadnienie odbycia szkolenia powinno być wiarygodne, a umiejętności nabywane przez osobę kierowaną na szkolenie powinny uprawdopodobnić utrzymanie przez nią zatrudnienia.

Nie ma możliwości finansowania działań rozpoczętych przed podpisaniem umowy z urzędem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

a) do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

b) do 100 %, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego sporządzony według obowiązującego formularza zamieszonego na stronie internetowej urzędu (w zakładce Dokumenty do pobrania).

Do wniosku Pracodawca dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2018 poz. 117).

Wnioski należy składać w sekretariacie (pok. 15 I piętro) Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8 w dniach 20.09.2018 r. – 21.09.2018 r. w godzinach 8:00 – 14:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

 

KONKURS ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 2018

 

KONKURS ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką organizuje IV edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2018” w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą
i kompetencjami pracowników i wyróżniają się między innymi elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się” w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe, a przez to zachęcenie pracodawców do inwestycji w rozwój ich pracowników i firm.

W ramach konkursu zostano wyłonieni laureaci w trzech kategoriach pracodawców:

- „Mikro i Małe przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),

- „Średni i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),

- „Sektor publiczny” – zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych od pracodawców założono w okresie 03.09.2018 r. – 31.10.2018 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w I kwartale 201+ roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają: statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacji uczącej się 2018".

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są na http://wupbiałystok.praca.gov.pl
w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2018”.