Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Życie i praca w Polsce

Życie i praca w Polsc

Departament Rynku Pracy w ramach koordynacji sieci EURES w Polsce wydał aktualizację broszury Życie i praca w Polsce", adresowaną do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (UE/EFTA), którzy zamierzają rozpocząć karierę zawodową i zamieszkać w Polsce oraz do obywateli RP zamierzających powrócić z emigracji do kraju.
Zawartość broszury podzielona jest na pięć rozdziałów: Informacje ogólne o Polsce; Życie i pobyt w Polsce; Praca w Polsce; Dochody, wynagrodzenia i podatki; Ubezpieczenia społeczne w Polsce.

Elektroniczna wersja broszury jest dostępna na stronie internetowej www.eures.praca.gov.pl

XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019


Pękający lód obojętności
- Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zachęca do udziału wKampanii
na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych
propagującej ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspierającej aktywizację osóbm z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.
Istotą kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.
Od 23 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do konkursu "Lodołamacze 2019"

Spotkania informacyjne dla przedsiebiorców dot. naboru do projektu - Podmiotowy System Finansowania

Spotkania informacyjne dla przedsiebiorców dot. naboru do projektu - Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w woj. podlaskim

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że dzień 17.05.2019 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
Informacja o
kolejnych naborach zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu
www.pup-wysokiemazowieckie.pl.

Urząd będzie przyjmował jedynie wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku, szczególnie posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej oraz osób powyżej 50 roku życia.

 

Wysokie Mazowieckie, 16.05.2019 r.