Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

KONKURS ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 2018

 

KONKURS ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką organizuje IV edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2018” w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą
i kompetencjami pracowników i wyróżniają się między innymi elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników.

Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się” w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe, a przez to zachęcenie pracodawców do inwestycji w rozwój ich pracowników i firm.

W ramach konkursu zostano wyłonieni laureaci w trzech kategoriach pracodawców:

- „Mikro i Małe przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),

- „Średni i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),

- „Sektor publiczny” – zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych od pracodawców założono w okresie 03.09.2018 r. – 31.10.2018 r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w I kwartale 201+ roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają: statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacji uczącej się 2018".

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są na http://wupbiałystok.praca.gov.pl
w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2018”.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w chwili obecnej na tworzenie miejsc pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, dysponuje jedynie środkami na dwa stanowiska pracy pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób powyżej 30 roku życia, posiadających jednocześnie status osoby długotrwale bezrobotnej.

W związku z powyższym składane wnioski dotyczące kandydatów nie spełniających wskazanego kryterium nie będą rozpatrywane.

 

Wysokie Mazowieckie, 31.08.2018 r. 

KONKURS - „LIDER AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH”

KONKURS - „LIDER AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH”

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w Warszawie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy „Lider aktywizacji osób młodych” edycja 2018.

W konkursie mogą brać udział wszystkie publiczne instytucje rynku pracy oraz agencje zatrudnienia.

Jeżeli w działalności instytucji, które Państwo reprezentują, jest miejsce na niestandardowe, oryginalne rozwiązania problemów osób młodych na rynku pracy, to zapraszamy do przedstawienia swoich doświadczeń.

Regulamin Nagrody „Lider aktywizacji osób młodych” oraz z Karta Zgłoszenia Dobrej Praktyki dostępne są na stronie www.polprom.org.pl w zakładce „Lider aktywizacji osób młodych”.

Termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie upływa 12 września 2018 roku o godz. 16.00 - liczy się termin, w którym Karta Zgłoszenia wpłynie do Organizatora konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Organizatora www.polprom.org.pl w terminie do 30 września 2018 roku. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 26 października 2018 roku w Warszawie.

 

Informacje o konkursie:

e-mail: konkurs@polprom.org.pl

Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy

Sieć EURES zapewnia wsparcie w rekrutacji pracowników z innych państw członkowskich EOG, którego celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników poprzez wspieranie mobilności pracowniczej na sprawiedliwych zasadach.

Dostęp do informacji
  • informacje o możliwościach rekrutacji pracowników z innych państw EOG, wymogach i wyzwaniach, związanych z zatrudnieniem cudzoziemców z EOG, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu
  • informacje o rynkach pracy w państwach EOG (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępni pracownicy, w jakich zawodach i branżach)
  • informacje o dostępnych kursach, szkoleniach i usługach wspierających
  • integrację zatrudnionych cudzoziemców z EOG
  • informacje o wydarzeniach, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne
  • informacje o ukierunkowanych programach mobilności w zatrudnieniu – specjalnych inicjatywach EURES, które pomagają pracodawcom znaleźć pracowników w innych państwach EOG z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego.