Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Spotkanie z pracodawcą

Spotkanie z pracodawcą
– oferta pracy dla
kasjer - sprzedawca


W czwartek 26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, w sali nr 4 o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z pracodawcą dotyczące doboru kandydata na stanowisko

kasjer – sprzedawca

Miejsce wykonywania pracy dotyczy miasta Wysokie Mazowieckie.
Wszystkie osoby zainteresowane pracą serdecznie zapraszamy na spotkanie. Prosimy o punktualne przybycie i zabranie ze sobą CV.

V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), która odbędzie się w całej Polsce od piątku 11 do niedzieli 13 maja 2018 roku. Jest to ogólnopolska akcja promująca projekty finansowane z Funduszy Europejskich (FE). Pokazywane będą najciekawsze i najlepsze pomysły na wykorzystanie Funduszy Europejskich.

Główną korzyścią z udziału w akcji jest nie tylko ogólnopolska i regionalna promocja, ale też możliwość wzmocnienia swojego wizerunku oraz pokazania osiągnięć.

Wśród chętnych mogą znajdować się osoby, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jak również Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Termin, w jakim dana osoba otrzymała środki pozostaje bez znaczenia, ważne jest by działalność gospodarcza była nadal prowadzona.

Koordynatorem Dni Otwartych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które odpowiada m.in. za realizację ogólnopolskiej kampanii promocyjnej.

 Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2018. Aby zgłosić udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu

Nabór do zawodowej służby wojskowej

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

W każdy czwartek miesiąca 2018 r. Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań od godz. 08.00 czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 w korpusie oficerów rezerwy: o STE: PPOR./POR.

  • w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: podoficer
  • w korpusie szeregowych zawodowych

 Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony:

  • por. Janusz Mac, tel. 261-688-360,
  • st. Sierż. Piotr Stanaszek, tel. 261-688-364

W drodze do sukcesu

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

 

„W drodze do sukcesu”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego poprzez zapewnienia im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej.

Wartość projektu: 595 935,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 505 295,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. -28.02.2019 r.

Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Działania przewidziane w projekcie:

- Praca socjalna,

- Wsparcie psychologiczne,

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD),

- Szkolenia,

- Staże.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: biwy@praca.gov.pl, www.pup-wysokiemazowieckie.pl, tel. 86 275 86 12

Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: pcprwysmaz@poczta.onet.pl, www.pcprwysokiemazowieckie.pl, tel. 86 275 35 68