Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO wznawia nabór wniosków osób niepełnosprawnych planujacych rozpocząć własną działalność gospodarczą do projektu pn. "Zostań przedsiębiorczym". Formularze można wysłać pocztą lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze. Nabór potrwa do dnia 2 grudnia 2013r. (poniedziałek) do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 856566500.

Ogłoszenie

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem budżetowym, biorąc pod uwagę prognozy wysokości środków finansowych jakie będą w dyspozycji urzędu w roku 2014, Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż uruchamia przyjmowanie wniosków dotyczących wszystkich form aktywizacji osób bezrobotnych przewidzianych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy do współpracy.

Wysokie Mazowieckie, 12.12.2013r.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Maria Modrzejewska

Ogłoszenie

Biuro doradczo-szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski i Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

od 1 stycznia 2014 roku rozpoczynają realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „PRACA TO MÓJ CEL” w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż otrzymana z rezerwy Funduszu Pracy decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwota 120 000 zł. została zwiększona o kwotę 220 000 zł. na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia.
W dyspozycji urzędu pozostaje łączna kwota
340 000 zł.
W okresie ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do urzędu wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę 420 000 zł.

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Maria Modrzejewska