Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2755
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 49444
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5753
Przyznanie statusu bezrobotnego 4937
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3889
Utrata statusu bezrobotnego 4358
Utrata statusu poszukującego pracy 3503
Rejestracja bezrobotnych 13060
Rejestracja przez Internet 7793
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4548
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 10359
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4618
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3550
Rejestracja poszukujących pracy 5709
Rejestracja przez Internet 4316
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3233
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3653
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3210
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5167
Prawa bezrobotnych 3912
Prawa poszukujących pracy 3872
Obowiązki bezrobotnych 4182
Obowiązki poszukujących pracy 3601
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9183
Pośrednictwo pracy krajowe 3526
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3464
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3558
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3856
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5791
Plan szkoleń 4628
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3774
Staże 5645
Prace interwencyjne 4113
Roboty publiczne 3852
Prace społecznie użyteczne 3877
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3785
Aktywizacja osób do 30 roku życia 5197
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5820
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12838
Wysokość świadczeń pieniężnych 9639
Zasiłek dla bezrobotnych 10725
Ubezpieczenie zdrowotne 4028
Dodatek aktywizacyjny 6781
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13083
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4551
Zwrot kosztów przejazdu 4112
Zwrot kosztów zakwaterowania 3983
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4278
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4598
Pożyczka szkoleniowa 4170
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3359
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4938
Inne finansowe formy wsparcia 4778
Dla cudzoziemców 3612
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 5250
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1794
Prawa i obowiązki cudzoziemców 5347
Ważne kontakty i linki 2225
Dokumenty do pobrania 18553
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2256
Agencje zatrudnienia 3973
Inne informacje 4198
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5457
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33933
Zgłoszenie oferty pracy 6134
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4781
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4335
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4024
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3876
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3585
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3444
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10433
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8810
Pośrednictwo pracy krajowe 3334
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3265
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3202
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3813
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3696
Staże 11639
Prace interwencyjne 7681
Roboty publiczne 4758
Prace społecznie użyteczne 3599
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5086
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3401
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3648
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3889
Zwolnienia grupowe 3554
Wysokość świadczeń pieniężnych 3873
Zatrudnianie cudzoziemców 6186
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 2086
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 5419
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 4188
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 3849
Zezwolenia na pracę 4396
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 3756
Praca bez zezwolenia 4103
Obowiązki pracodawcy 4071
Ważne kontakty i linki 3707
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 8901
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3543
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3366
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3170
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3470
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3128
Dokumenty do pobrania 28240
Inne informacje 3801
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3987
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3221
Kontakt do urzędu pracy 63839
Godziny urzędowania 6161
Struktura Urzędu 2103
Schemat Organizacyjny 2181
Regulamin organizacyjny 2214
Komórki organizacyjne Urzędu 6113
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4812
Zakres kompetencji 2709
Zasięg terytorialny 3864
Majątek urzędu 3146
Budżet 6655
Kontrole zewnętrzne urzędu 6205
Programy 5592
Trwające 5198
Zakończone 4388
Projekty EFS 7165
Trwające 4670
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 1454
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 1204
W drodze do sukcesu II 534
Zakończone 5827
W drodze do sukcesu 2223
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 1540
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 1401
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 2836
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 2655
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 2578
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 3488
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 4035
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 4013
Analizy i statystyki 10656
Statystyki 5752
Stopa bezrobocia 8794
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 5291
Sprawozdania z działalności PUP 8553
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 5337
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8995
Inne 3142
Opracowania własne 4236
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7512
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 8016
Uchwały 4384
Wolne stanowska pracy 2824
Aktualne konkursy 3272
Rostrzygnięte konkursy 3535
Przydatne linki 4713
Pytanie do urzędu 4500
Dyrekcja Urzędu Pracy 5354
Ogłoszenie 1896
Biuletyn Informacji Publicznej 2770
Instrukcja korzystania z BIP 2640
Redakcja BIP 2827
Rejestr zbiorów danych osobowych 3056
Udostępnianie Informacji Publicznej 2329
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1430
Zapytanie ofertowe 7289
Zapytanie ofertowe - usług ABI 2268
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 3416