Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1886
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 39305
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4108
Przyznanie statusu bezrobotnego 3690
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2634
Utrata statusu bezrobotnego 3136
Utrata statusu poszukującego pracy 2462
Rejestracja bezrobotnych 9265
Rejestracja przez Internet 5642
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2988
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 8395
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3279
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2431
Rejestracja poszukujących pracy 4197
Rejestracja przez Internet 3115
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2017
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2444
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2050
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3740
Prawa bezrobotnych 2718
Prawa poszukujących pracy 2557
Obowiązki bezrobotnych 2936
Obowiązki poszukujących pracy 2535
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7328
Pośrednictwo pracy krajowe 2432
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2398
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2392
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2511
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3956
Plan szkoleń 3326
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2675
Staże 4102
Prace interwencyjne 2973
Roboty publiczne 2512
Prace społecznie użyteczne 2636
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2649
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3685
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4490
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10220
Wysokość świadczeń pieniężnych 4263
Zasiłek dla bezrobotnych 8451
Ubezpieczenie zdrowotne 2723
Dodatek aktywizacyjny 5450
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10167
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3235
Zwrot kosztów przejazdu 2817
Zwrot kosztów zakwaterowania 2761
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2973
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3106
Pożyczka szkoleniowa 2885
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2150
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3059
Inne finansowe formy wsparcia 3423
Dla cudzoziemców 2364
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 964
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 748
Prawa i obowiązki cudzoziemców 1041
Ważne kontakty i linki 822
Dokumenty do pobrania 14561
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1141
Agencje zatrudnienia 2788
Inne informacje 2991
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4105
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24668
Zgłoszenie oferty pracy 4405
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3368
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3012
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2810
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2671
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2430
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2283
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7705
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7117
Pośrednictwo pracy krajowe 2246
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2204
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2099
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2635
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2533
Staże 9734
Prace interwencyjne 6155
Roboty publiczne 3487
Prace społecznie użyteczne 2336
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3426
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2286
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2207
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2622
Zwolnienia grupowe 2390
Wysokość świadczeń pieniężnych 2630
Zatrudnianie cudzoziemców 4119
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 856
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2584
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2482
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2440
Zezwolenia na pracę 2509
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2329
Praca bez zezwolenia 2551
Obowiązki pracodawcy 2698
Ważne kontakty i linki 2206
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7206
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2382
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2044
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2096
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2291
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2039
Dokumenty do pobrania 18588
Inne informacje 2606
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2600
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2209
Kontakt do urzędu pracy 48563
Godziny urzędowania 3802
Struktura Urzędu 1118
Schemat Organizacyjny 1179
Regulamin organizacyjny 1224
Komórki organizacyjne Urzędu 4866
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3249
Zakres kompetencji 1919
Zasięg terytorialny 2919
Majątek urzędu 2165
Budżet 5225
Kontrole zewnętrzne urzędu 4757
Programy 4172
Trwające 3879
Zakończone 3207
Projekty EFS 5676
Trwające 3408
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 243
W drodze do sukcesu 885
Zakończone 4638
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 410
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 378
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1445
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1485
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1515
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2257
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2675
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2773
Analizy i statystyki 8722
Statystyki 4367
Stopa bezrobocia 7261
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3673
Sprawozdania z działalności PUP 6831
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 4061
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 7376
Inne 1860
Opracowania własne 3021
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6212
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6665
Uchwały 3102
Wolne stanowska pracy 1905
Aktualne konkursy 2387
Rostrzygnięte konkursy 2513
Przydatne linki 3384
Pytanie do urzędu 3330
Dyrekcja Urzędu Pracy 4169
Ogłoszenie 963
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1303
Biuletyn Informacji Publicznej 1891
Instrukcja korzystania z BIP 1699
Redakcja BIP 1887
Rejestr zbiorów danych osobowych 1864
Udostępnianie Informacji Publicznej 1235
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 290
Zapytanie ofertowe 2109
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 1616