Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1578
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 34584
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3532
Przyznanie statusu bezrobotnego 3220
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2219
Utrata statusu bezrobotnego 2624
Utrata statusu poszukującego pracy 1959
Rejestracja bezrobotnych 7832
Rejestracja przez Internet 4831
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2565
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 7567
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2767
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2095
Rejestracja poszukujących pracy 3544
Rejestracja przez Internet 2675
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1719
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2036
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1705
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3207
Prawa bezrobotnych 2304
Prawa poszukujących pracy 2139
Obowiązki bezrobotnych 2456
Obowiązki poszukujących pracy 2070
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6343
Pośrednictwo pracy krajowe 2023
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2043
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2079
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2145
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3167
Plan szkoleń 2791
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2248
Staże 3589
Prace interwencyjne 2529
Roboty publiczne 2131
Prace społecznie użyteczne 2251
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2274
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3205
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 3854
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8814
Wysokość świadczeń pieniężnych 3631
Zasiłek dla bezrobotnych 7708
Ubezpieczenie zdrowotne 2341
Dodatek aktywizacyjny 4864
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8802
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2776
Zwrot kosztów przejazdu 2386
Zwrot kosztów zakwaterowania 2358
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2560
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2659
Pożyczka szkoleniowa 2482
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1821
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2517
Inne finansowe formy wsparcia 2902
Dla cudzoziemców 1832
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 480
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 430
Prawa i obowiązki cudzoziemców 508
Ważne kontakty i linki 413
Dokumenty do pobrania 12358
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 764
Agencje zatrudnienia 2386
Inne informacje 2430
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3578
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20898
Zgłoszenie oferty pracy 3596
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2727
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2474
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2357
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2273
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2066
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1960
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6511
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6244
Pośrednictwo pracy krajowe 1905
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1868
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1818
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2240
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2154
Staże 8835
Prace interwencyjne 5527
Roboty publiczne 3070
Prace społecznie użyteczne 2037
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2887
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1932
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1865
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2249
Zwolnienia grupowe 2041
Wysokość świadczeń pieniężnych 2267
Zatrudnianie cudzoziemców 3337
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 473
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2002
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 1957
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1878
Zezwolenia na pracę 1942
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1866
Praca bez zezwolenia 1968
Obowiązki pracodawcy 2173
Ważne kontakty i linki 1796
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6286
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2045
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1711
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1784
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1958
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1737
Dokumenty do pobrania 15838
Inne informacje 2146
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2183
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1755
Kontakt do urzędu pracy 41042
Godziny urzędowania 2912
Struktura Urzędu 805
Schemat Organizacyjny 828
Regulamin organizacyjny 823
Komórki organizacyjne Urzędu 4251
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2694
Zakres kompetencji 1559
Zasięg terytorialny 2578
Majątek urzędu 1809
Budżet 4545
Kontrole zewnętrzne urzędu 4098
Programy 3490
Trwające 3262
Zakończone 2628
Projekty EFS 4934
Trwające 2859
W drodze do sukcesu 298
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 873
Zakończone 4134
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1027
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1018
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 1735
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2190
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2309
Analizy i statystyki 7557
Statystyki 3705
Stopa bezrobocia 6671
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3031
Sprawozdania z działalności PUP 5972
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 3372
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 6564
Inne 1386
Opracowania własne 2554
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5709
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6123
Uchwały 2669
Wolne stanowska pracy 1595
Aktualne konkursy 2065
Rostrzygnięte konkursy 1982
Przydatne linki 2921
Pytanie do urzędu 2891
Dyrekcja Urzędu Pracy 3736
Ogłoszenie 635
Zapytanie ofertowe - usług ABI 862
Biuletyn Informacji Publicznej 1576
Instrukcja korzystania z BIP 1394
Redakcja BIP 1576
Rejestr zbiorów danych osobowych 1089
Udostępnianie Informacji Publicznej 851
Zapytanie ofertowe 1048
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 992