Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2116
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 41482
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4507
Przyznanie statusu bezrobotnego 4017
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2887
Utrata statusu bezrobotnego 3434
Utrata statusu poszukującego pracy 2709
Rejestracja bezrobotnych 9853
Rejestracja przez Internet 6020
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3328
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 8833
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3590
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2651
Rejestracja poszukujących pracy 4558
Rejestracja przez Internet 3388
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2263
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2749
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2310
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4099
Prawa bezrobotnych 3008
Prawa poszukujących pracy 2843
Obowiązki bezrobotnych 3204
Obowiązki poszukujących pracy 2789
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7779
Pośrednictwo pracy krajowe 2674
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2633
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2638
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2785
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4327
Plan szkoleń 3677
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2938
Staże 4479
Prace interwencyjne 3225
Roboty publiczne 2793
Prace społecznie użyteczne 2929
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2942
Aktywizacja osób do 30 roku życia 4017
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4821
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10896
Wysokość świadczeń pieniężnych 5601
Zasiłek dla bezrobotnych 8907
Ubezpieczenie zdrowotne 2990
Dodatek aktywizacyjny 5776
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11000
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3574
Zwrot kosztów przejazdu 3075
Zwrot kosztów zakwaterowania 2997
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3263
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3412
Pożyczka szkoleniowa 3170
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2414
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3432
Inne finansowe formy wsparcia 3729
Dla cudzoziemców 2705
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 2722
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1015
Prawa i obowiązki cudzoziemców 1828
Ważne kontakty i linki 1168
Dokumenty do pobrania 15606
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1438
Agencje zatrudnienia 3081
Inne informacje 3306
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4439
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26611
Zgłoszenie oferty pracy 4875
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3804
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3479
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3111
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2969
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2718
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2632
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8371
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7610
Pośrednictwo pracy krajowe 2506
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2481
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2343
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2955
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2813
Staże 10216
Prace interwencyjne 6511
Roboty publiczne 3784
Prace społecznie użyteczne 2638
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3892
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2527
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2477
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2899
Zwolnienia grupowe 2641
Wysokość świadczeń pieniężnych 2943
Zatrudnianie cudzoziemców 4640
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 1120
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2979
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2960
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2817
Zezwolenia na pracę 2987
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2728
Praca bez zezwolenia 2950
Obowiązki pracodawcy 3052
Ważne kontakty i linki 2610
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7698
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2680
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2350
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2349
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2611
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2302
Dokumenty do pobrania 19809
Inne informacje 2896
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2955
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2485
Kontakt do urzędu pracy 51808
Godziny urzędowania 4338
Struktura Urzędu 1369
Schemat Organizacyjny 1493
Regulamin organizacyjny 1498
Komórki organizacyjne Urzędu 5192
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3708
Zakres kompetencji 2118
Zasięg terytorialny 3155
Majątek urzędu 2432
Budżet 5718
Kontrole zewnętrzne urzędu 5117
Programy 4502
Trwające 4229
Zakończone 3515
Projekty EFS 6040
Trwające 3682
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 529
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 234
Zakończone 4929
W drodze do sukcesu 1264
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 652
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 594
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1782
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1792
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1778
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2559
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2994
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 3031
Analizy i statystyki 9201
Statystyki 4727
Stopa bezrobocia 7594
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4236
Sprawozdania z działalności PUP 7232
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 4489
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 7869
Inne 2224
Opracowania własne 3302
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6605
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7078
Uchwały 3385
Wolne stanowska pracy 2154
Aktualne konkursy 2604
Rostrzygnięte konkursy 2840
Przydatne linki 3793
Pytanie do urzędu 3620
Dyrekcja Urzędu Pracy 4456
Ogłoszenie 1231
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1549
Biuletyn Informacji Publicznej 2112
Instrukcja korzystania z BIP 1946
Redakcja BIP 2107
Rejestr zbiorów danych osobowych 2185
Udostępnianie Informacji Publicznej 1588
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 534
Zapytanie ofertowe 3981
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 2307