Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1847
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 38589
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4006
Przyznanie statusu bezrobotnego 3632
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2566
Utrata statusu bezrobotnego 3054
Utrata statusu poszukującego pracy 2406
Rejestracja bezrobotnych 9058
Rejestracja przez Internet 5518
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2918
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 8277
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3193
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2375
Rejestracja poszukujących pracy 4105
Rejestracja przez Internet 3050
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1967
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2376
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1996
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3652
Prawa bezrobotnych 2643
Prawa poszukujących pracy 2489
Obowiązki bezrobotnych 2879
Obowiązki poszukujących pracy 2478
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7171
Pośrednictwo pracy krajowe 2373
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2346
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2345
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2454
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3836
Plan szkoleń 3241
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2602
Staże 3997
Prace interwencyjne 2910
Roboty publiczne 2454
Prace społecznie użyteczne 2559
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2590
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3591
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4389
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10003
Wysokość świadczeń pieniężnych 4146
Zasiłek dla bezrobotnych 8335
Ubezpieczenie zdrowotne 2672
Dodatek aktywizacyjny 5365
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9890
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3145
Zwrot kosztów przejazdu 2752
Zwrot kosztów zakwaterowania 2711
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2900
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3020
Pożyczka szkoleniowa 2810
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2089
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2959
Inne finansowe formy wsparcia 3352
Dla cudzoziemców 2291
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 866
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 696
Prawa i obowiązki cudzoziemców 928
Ważne kontakty i linki 737
Dokumenty do pobrania 14193
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1072
Agencje zatrudnienia 2726
Inne informacje 2905
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4009
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 24006
Zgłoszenie oferty pracy 4277
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3261
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2927
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2734
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2602
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2354
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2224
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7540
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6979
Pośrednictwo pracy krajowe 2193
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2142
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2054
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2577
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2464
Staże 9559
Prace interwencyjne 6056
Roboty publiczne 3418
Prace społecznie użyteczne 2274
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3331
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2225
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2147
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2564
Zwolnienia grupowe 2341
Wysokość świadczeń pieniężnych 2556
Zatrudnianie cudzoziemców 4007
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 777
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2481
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2353
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2332
Zezwolenia na pracę 2388
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2248
Praca bez zezwolenia 2434
Obowiązki pracodawcy 2601
Ważne kontakty i linki 2124
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7074
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2330
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1979
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2049
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2221
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1986
Dokumenty do pobrania 18171
Inne informacje 2536
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2526
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2139
Kontakt do urzędu pracy 47262
Godziny urzędowania 3613
Struktura Urzędu 1068
Schemat Organizacyjny 1129
Regulamin organizacyjny 1147
Komórki organizacyjne Urzędu 4789
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3155
Zakres kompetencji 1869
Zasięg terytorialny 2864
Majątek urzędu 2117
Budżet 5068
Kontrole zewnętrzne urzędu 4638
Programy 4076
Trwające 3802
Zakończone 3144
Projekty EFS 5589
Trwające 3355
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 152
W drodze do sukcesu 804
Zakończone 4573
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 357
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 324
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1352
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1432
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1449
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2177
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2601
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2722
Analizy i statystyki 8510
Statystyki 4235
Stopa bezrobocia 7174
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3502
Sprawozdania z działalności PUP 6642
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 3908
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 7227
Inne 1771
Opracowania własne 2930
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6134
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6562
Uchwały 3036
Wolne stanowska pracy 1850
Aktualne konkursy 2337
Rostrzygnięte konkursy 2405
Przydatne linki 3304
Pytanie do urzędu 3264
Dyrekcja Urzędu Pracy 4101
Ogłoszenie 907
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1242
Biuletyn Informacji Publicznej 1850
Instrukcja korzystania z BIP 1649
Redakcja BIP 1835
Rejestr zbiorów danych osobowych 1752
Udostępnianie Informacji Publicznej 1155
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 237
Zapytanie ofertowe 1595
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 1430