Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2323
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 43175
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4920
Przyznanie statusu bezrobotnego 4263
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3276
Utrata statusu bezrobotnego 3734
Utrata statusu poszukującego pracy 2927
Rejestracja bezrobotnych 10480
Rejestracja przez Internet 6305
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3758
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 9328
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3822
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2976
Rejestracja poszukujących pracy 4833
Rejestracja przez Internet 3672
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2597
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3041
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2600
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4424
Prawa bezrobotnych 3279
Prawa poszukujących pracy 3272
Obowiązki bezrobotnych 3564
Obowiązki poszukujących pracy 3038
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8370
Pośrednictwo pracy krajowe 2980
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2850
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2998
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3257
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4831
Plan szkoleń 3973
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3159
Staże 4955
Prace interwencyjne 3551
Roboty publiczne 3256
Prace społecznie użyteczne 3226
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3215
Aktywizacja osób do 30 roku życia 4470
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5120
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11566
Wysokość świadczeń pieniężnych 6021
Zasiłek dla bezrobotnych 9424
Ubezpieczenie zdrowotne 3382
Dodatek aktywizacyjny 6114
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11706
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3845
Zwrot kosztów przejazdu 3489
Zwrot kosztów zakwaterowania 3413
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3639
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3907
Pożyczka szkoleniowa 3524
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2792
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3883
Inne finansowe formy wsparcia 4195
Dla cudzoziemców 3062
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 4028
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1211
Prawa i obowiązki cudzoziemców 2583
Ważne kontakty i linki 1593
Dokumenty do pobrania 16481
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1737
Agencje zatrudnienia 3443
Inne informacje 3569
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4814
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27619
Zgłoszenie oferty pracy 5317
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4102
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3703
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3398
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3266
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3023
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2827
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8841
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8058
Pośrednictwo pracy krajowe 2735
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2688
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2651
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3182
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3037
Staże 10559
Prace interwencyjne 6872
Roboty publiczne 4102
Prace społecznie użyteczne 2967
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4243
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2859
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2828
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3223
Zwolnienia grupowe 2997
Wysokość świadczeń pieniężnych 3170
Zatrudnianie cudzoziemców 5074
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 1483
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 3347
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 3347
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 3082
Zezwolenia na pracę 3384
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2978
Praca bez zezwolenia 3231
Obowiązki pracodawcy 3362
Ważne kontakty i linki 2880
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 8081
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2945
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2749
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2640
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2831
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2593
Dokumenty do pobrania 20602
Inne informacje 3148
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3301
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2730
Kontakt do urzędu pracy 55514
Godziny urzędowania 4869
Struktura Urzędu 1583
Schemat Organizacyjny 1722
Regulamin organizacyjny 1723
Komórki organizacyjne Urzędu 5420
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3982
Zakres kompetencji 2314
Zasięg terytorialny 3369
Majątek urzędu 2652
Budżet 5979
Kontrole zewnętrzne urzędu 5424
Programy 4800
Trwające 4476
Zakończone 3738
Projekty EFS 6345
Trwające 3999
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 758
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 554
Zakończone 5142
W drodze do sukcesu 1597
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 972
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 848
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 2018
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 2055
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1971
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2859
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 3286
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 3352
Analizy i statystyki 9547
Statystyki 4947
Stopa bezrobocia 7955
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4560
Sprawozdania z działalności PUP 7563
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 4696
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8161
Inne 2465
Opracowania własne 3518
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6856
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7345
Uchwały 3688
Wolne stanowska pracy 2360
Aktualne konkursy 2797
Rostrzygnięte konkursy 3065
Przydatne linki 4013
Pytanie do urzędu 3832
Dyrekcja Urzędu Pracy 4703
Ogłoszenie 1434
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1776
Biuletyn Informacji Publicznej 2323
Instrukcja korzystania z BIP 2163
Redakcja BIP 2323
Rejestr zbiorów danych osobowych 2483
Udostępnianie Informacji Publicznej 1829
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 775
Zapytanie ofertowe 4989
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 2677