Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1759
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 37565
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3854
Przyznanie statusu bezrobotnego 3516
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2461
Utrata statusu bezrobotnego 2925
Utrata statusu poszukującego pracy 2304
Rejestracja bezrobotnych 8772
Rejestracja przez Internet 5337
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2816
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 8128
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3079
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2280
Rejestracja poszukujących pracy 3941
Rejestracja przez Internet 2931
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1893
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2267
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1893
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3525
Prawa bezrobotnych 2539
Prawa poszukujących pracy 2388
Obowiązki bezrobotnych 2767
Obowiązki poszukujących pracy 2374
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6940
Pośrednictwo pracy krajowe 2262
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2253
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2257
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2357
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3648
Plan szkoleń 3120
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2495
Staże 3888
Prace interwencyjne 2798
Roboty publiczne 2350
Prace społecznie użyteczne 2470
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2480
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3480
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4211
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9669
Wysokość świadczeń pieniężnych 3978
Zasiłek dla bezrobotnych 8167
Ubezpieczenie zdrowotne 2567
Dodatek aktywizacyjny 5235
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9582
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3028
Zwrot kosztów przejazdu 2636
Zwrot kosztów zakwaterowania 2601
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2793
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2918
Pożyczka szkoleniowa 2716
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2000
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2819
Inne finansowe formy wsparcia 3218
Dla cudzoziemców 2183
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 738
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 604
Prawa i obowiązki cudzoziemców 789
Ważne kontakty i linki 650
Dokumenty do pobrania 13741
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 975
Agencje zatrudnienia 2624
Inne informacje 2777
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3877
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 23113
Zgłoszenie oferty pracy 4086
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3119
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2780
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2628
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2498
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2257
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2136
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7144
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6662
Pośrednictwo pracy krajowe 2109
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2059
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1972
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2458
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2373
Staże 9371
Prace interwencyjne 5926
Roboty publiczne 3329
Prace społecznie użyteczne 2204
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3204
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2133
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2057
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2466
Zwolnienia grupowe 2243
Wysokość świadczeń pieniężnych 2475
Zatrudnianie cudzoziemców 3821
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 678
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2363
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2251
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2219
Zezwolenia na pracę 2268
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2153
Praca bez zezwolenia 2309
Obowiązki pracodawcy 2482
Ważne kontakty i linki 2049
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6884
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2228
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1887
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1965
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2145
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1896
Dokumenty do pobrania 17501
Inne informacje 2429
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2416
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2017
Kontakt do urzędu pracy 45669
Godziny urzędowania 3441
Struktura Urzędu 981
Schemat Organizacyjny 1028
Regulamin organizacyjny 1056
Komórki organizacyjne Urzędu 4653
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3045
Zakres kompetencji 1778
Zasięg terytorialny 2772
Majątek urzędu 2031
Budżet 4923
Kontrole zewnętrzne urzędu 4480
Programy 3956
Trwające 3689
Zakończone 3029
Projekty EFS 5422
Trwające 3224
W drodze do sukcesu 699
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 249
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 225
Zakończone 4486
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1256
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1341
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1349
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2074
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2497
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2634
Analizy i statystyki 8286
Statystyki 4108
Stopa bezrobocia 7030
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3387
Sprawozdania z działalności PUP 6419
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 3808
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 7036
Inne 1665
Opracowania własne 2806
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5990
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6424
Uchwały 2925
Wolne stanowska pracy 1762
Aktualne konkursy 2239
Rostrzygnięte konkursy 2287
Przydatne linki 3186
Pytanie do urzędu 3168
Dyrekcja Urzędu Pracy 4003
Ogłoszenie 818
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1104
Biuletyn Informacji Publicznej 1750
Instrukcja korzystania z BIP 1557
Redakcja BIP 1742
Rejestr zbiorów danych osobowych 1593
Udostępnianie Informacji Publicznej 1059
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 116
Zapytanie ofertowe 1321
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 1310