Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1658
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35273
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3657
Przyznanie statusu bezrobotnego 3344
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2331
Utrata statusu bezrobotnego 2733
Utrata statusu poszukującego pracy 2061
Rejestracja bezrobotnych 8114
Rejestracja przez Internet 4984
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2664
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 7737
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2881
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2177
Rejestracja poszukujących pracy 3663
Rejestracja przez Internet 2764
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1791
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2111
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1776
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3317
Prawa bezrobotnych 2401
Prawa poszukujących pracy 2252
Obowiązki bezrobotnych 2558
Obowiązki poszukujących pracy 2156
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6510
Pośrednictwo pracy krajowe 2124
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2137
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2146
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2234
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3292
Plan szkoleń 2896
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2335
Staże 3708
Prace interwencyjne 2620
Roboty publiczne 2214
Prace społecznie użyteczne 2316
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2354
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3295
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 3954
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8992
Wysokość świadczeń pieniężnych 3743
Zasiłek dla bezrobotnych 7862
Ubezpieczenie zdrowotne 2440
Dodatek aktywizacyjny 4979
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8951
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2861
Zwrot kosztów przejazdu 2471
Zwrot kosztów zakwaterowania 2450
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2655
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2740
Pożyczka szkoleniowa 2570
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1890
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2607
Inne finansowe formy wsparcia 3010
Dla cudzoziemców 1966
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 558
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 500
Prawa i obowiązki cudzoziemców 593
Ważne kontakty i linki 499
Dokumenty do pobrania 12673
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 845
Agencje zatrudnienia 2478
Inne informacje 2561
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3688
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21406
Zgłoszenie oferty pracy 3757
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2863
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2579
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2474
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2363
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2149
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2033
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6672
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6371
Pośrednictwo pracy krajowe 1985
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1940
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1879
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2314
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2236
Staże 8979
Prace interwencyjne 5653
Roboty publiczne 3161
Prace społecznie użyteczne 2108
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2992
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2009
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1940
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2314
Zwolnienia grupowe 2114
Wysokość świadczeń pieniężnych 2337
Zatrudnianie cudzoziemców 3486
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 542
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2136
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2070
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1982
Zezwolenia na pracę 2084
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1994
Praca bez zezwolenia 2085
Obowiązki pracodawcy 2298
Ważne kontakty i linki 1909
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6440
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2111
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1776
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1848
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2042
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1799
Dokumenty do pobrania 16270
Inne informacje 2257
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2269
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1834
Kontakt do urzędu pracy 42049
Godziny urzędowania 3023
Struktura Urzędu 872
Schemat Organizacyjny 900
Regulamin organizacyjny 911
Komórki organizacyjne Urzędu 4350
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2771
Zakres kompetencji 1633
Zasięg terytorialny 2649
Majątek urzędu 1906
Budżet 4651
Kontrole zewnętrzne urzędu 4208
Programy 3599
Trwające 3357
Zakończone 2724
Projekty EFS 5048
Trwające 2959
W drodze do sukcesu 408
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 976
Zakończone 4219
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1095
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1098
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 1829
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2264
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2389
Analizy i statystyki 7705
Statystyki 3855
Stopa bezrobocia 6790
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3175
Sprawozdania z działalności PUP 6114
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 3531
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 6723
Inne 1485
Opracowania własne 2649
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5816
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6226
Uchwały 2779
Wolne stanowska pracy 1661
Aktualne konkursy 2132
Rostrzygnięte konkursy 2096
Przydatne linki 3009
Pytanie do urzędu 2994
Dyrekcja Urzędu Pracy 3825
Ogłoszenie 708
Zapytanie ofertowe - usług ABI 944
Biuletyn Informacji Publicznej 1644
Instrukcja korzystania z BIP 1453
Redakcja BIP 1638
Rejestr zbiorów danych osobowych 1261
Udostępnianie Informacji Publicznej 929
Zapytanie ofertowe 1131
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 1111