Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1132
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30863
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2763
Przyznanie statusu bezrobotnego 2522
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1551
Utrata statusu bezrobotnego 1913
Utrata statusu poszukującego pracy 1323
Rejestracja bezrobotnych 6604
Rejestracja przez Internet 4040
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1931
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 6626
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2126
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1509
Rejestracja poszukujących pracy 2748
Rejestracja przez Internet 1993
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1137
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1469
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1168
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2485
Prawa bezrobotnych 1667
Prawa poszukujących pracy 1494
Obowiązki bezrobotnych 1786
Obowiązki poszukujących pracy 1467
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5437
Pośrednictwo pracy krajowe 1368
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1412
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1534
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1530
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2427
Plan szkoleń 2088
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1624
Staże 3009
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2265
Prace interwencyjne 1848
Roboty publiczne 1520
Prace społecznie użyteczne 1733
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1695
Aktywizacja osób do 30 roku życia 2587
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 3163
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7556
Wysokość świadczeń pieniężnych 2969
Zasiłek dla bezrobotnych 6869
Ubezpieczenie zdrowotne 1703
Dodatek aktywizacyjny 4157
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7772
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2245
Zwrot kosztów przejazdu 1759
Zwrot kosztów zakwaterowania 1750
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1884
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2059
Pożyczka szkoleniowa 1953
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1309
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1890
Inne finansowe formy wsparcia 2223
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1175
Dokumenty do pobrania 10545
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 228
Agencje zatrudnienia 1805
Inne informacje 1761
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2828
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17679
Zgłoszenie oferty pracy 2747
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2015
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1759
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1766
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1646
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1473
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1435
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5411
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5371
Pośrednictwo pracy krajowe 1354
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1303
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1305
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1698
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1541
Staże 8108
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2531
Prace interwencyjne 4791
Roboty publiczne 2504
Prace społecznie użyteczne 1573
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2342
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1418
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1317
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1716
Zwolnienia grupowe 1476
Wysokość świadczeń pieniężnych 1799
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5535
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1542
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1244
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1325
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1504
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1266
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1607
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2163
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1279
Tryb postępowania 1263
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1237
Wymagane dokumenty 1340
Opłaty 1315
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1562
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1220
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1456
Dokumenty do pobrania 13521
Inne informacje 1534
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1566
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1242
Kontakt do urzędu pracy 36045
Godziny urzędowania 1945
Struktura Urzędu 345
Schemat Organizacyjny 354
Regulamin organizacyjny 323
Komórki organizacyjne Urzędu 3289
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1960
Zakres kompetencji 1112
Zasięg terytorialny 2130
Majątek urzędu 1290
Budżet 4048
Kontrole zewnętrzne urzędu 3450
Programy 2531
Trwające 2332
Zakończone 1740
Projekty EFS 3954
Trwające 1975
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 183
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 179
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 175
Zakończone 3266
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 863
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 1553
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 1515
Analizy i statystyki 6321
Statystyki 2611
Stopa bezrobocia 5695
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 2205
Sprawozdania z działalności PUP 4860
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 2135
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 5423
Inne 492
Opracowania własne 1647
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4803
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 5253
Uchwały 1827
Wolne stanowska pracy 1143
Aktualne konkursy 1597
Rostrzygnięte konkursy 1384
Przydatne linki 2037
Pytanie do urzędu 2040
Dyrekcja Urzędu Pracy 2867
Ogłoszenie 198
Zapytanie ofertowe - usług ABI 312
Biuletyn Informacji Publicznej 1130
Instrukcja korzystania z BIP 958
Redakcja BIP 1124
Rejestr zbiorów danych osobowych 429
Udostępnianie Informacji Publicznej 332
Zapytanie ofertowe 208
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 166