Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 993
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 29009
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2502
Przyznanie statusu bezrobotnego 2306
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1374
Utrata statusu bezrobotnego 1726
Utrata statusu poszukującego pracy 1159
Rejestracja bezrobotnych 6107
Rejestracja przez Internet 3756
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1756
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 6212
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 1938
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1345
Rejestracja poszukujących pracy 2522
Rejestracja przez Internet 1802
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 977
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1319
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1026
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2273
Prawa bezrobotnych 1499
Prawa poszukujących pracy 1324
Obowiązki bezrobotnych 1574
Obowiązki poszukujących pracy 1302
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5110
Pośrednictwo pracy krajowe 1190
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1251
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1378
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1358
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2173
Plan szkoleń 1905
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1461
Staże 2813
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2085
Prace interwencyjne 1646
Roboty publiczne 1358
Prace społecznie użyteczne 1613
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1523
Aktywizacja osób do 30 roku życia 2405
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 2928
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7009
Wysokość świadczeń pieniężnych 2732
Zasiłek dla bezrobotnych 6553
Ubezpieczenie zdrowotne 1521
Dodatek aktywizacyjny 3932
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7346
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2115
Zwrot kosztów przejazdu 1593
Zwrot kosztów zakwaterowania 1569
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1706
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1875
Pożyczka szkoleniowa 1801
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1161
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1703
Inne finansowe formy wsparcia 2011
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1039
Dokumenty do pobrania 9750
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 100
Agencje zatrudnienia 1646
Inne informacje 1578
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2593
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16267
Zgłoszenie oferty pracy 2394
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1750
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1519
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1534
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1472
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1318
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1298
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 4996
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5079
Pośrednictwo pracy krajowe 1200
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1160
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1152
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1542
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1391
Staże 7765
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2320
Prace interwencyjne 4541
Roboty publiczne 2361
Prace społecznie użyteczne 1443
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2174
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1266
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1167
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1563
Zwolnienia grupowe 1329
Wysokość świadczeń pieniężnych 1654
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5253
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1398
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1090
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1192
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1390
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1132
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1432
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2003
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1131
Tryb postępowania 1124
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1105
Wymagane dokumenty 1183
Opłaty 1176
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1447
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1092
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1336
Dokumenty do pobrania 12339
Inne informacje 1359
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1390
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1101
Kontakt do urzędu pracy 33172
Godziny urzędowania 1711
Struktura Urzędu 215
Schemat Organizacyjny 218
Regulamin organizacyjny 184
Komórki organizacyjne Urzędu 3054
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1788
Zakres kompetencji 969
Zasięg terytorialny 1991
Majątek urzędu 1134
Budżet 3868
Kontrole zewnętrzne urzędu 3238
Programy 2300
Trwające 2104
Zakończone 1556
Projekty EFS 3695
Trwające 1752
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 14
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 15
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 12
Zakończone 3055
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 688
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 1375
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 1329
Analizy i statystyki 5946
Statystyki 2357
Stopa bezrobocia 5421
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 2036
Sprawozdania z działalności PUP 4556
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 1902
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 5043
Inne 280
Opracowania własne 1413
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4557
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 4987
Uchwały 1619
Wolne stanowska pracy 1020
Aktualne konkursy 1462
Rostrzygnięte konkursy 1247
Przydatne linki 1816
Pytanie do urzędu 1806
Dyrekcja Urzędu Pracy 2622
Ogłoszenie 80
Zapytanie ofertowe - usług ABI 146
Biuletyn Informacji Publicznej 1008
Instrukcja korzystania z BIP 834
Redakcja BIP 1006
Rejestr zbiorów danych osobowych 311
Udostępnianie Informacji Publicznej 207
Zapytanie ofertowe 17
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 13