Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1692
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35973
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3719
Przyznanie statusu bezrobotnego 3402
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2371
Utrata statusu bezrobotnego 2787
Utrata statusu poszukującego pracy 2222
Rejestracja bezrobotnych 8366
Rejestracja przez Internet 5110
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2720
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 7894
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2940
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2211
Rejestracja poszukujących pracy 3743
Rejestracja przez Internet 2825
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1820
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2150
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1813
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3384
Prawa bezrobotnych 2449
Prawa poszukujących pracy 2288
Obowiązki bezrobotnych 2670
Obowiązki poszukujących pracy 2282
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6618
Pośrednictwo pracy krajowe 2173
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2165
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2188
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2269
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3405
Plan szkoleń 2972
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2385
Staże 3769
Prace interwencyjne 2690
Roboty publiczne 2253
Prace społecznie użyteczne 2382
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2389
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3346
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4043
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9174
Wysokość świadczeń pieniężnych 3814
Zasiłek dla bezrobotnych 7959
Ubezpieczenie zdrowotne 2480
Dodatek aktywizacyjny 5055
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9099
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2905
Zwrot kosztów przejazdu 2513
Zwrot kosztów zakwaterowania 2492
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2696
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2809
Pożyczka szkoleniowa 2615
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1919
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2686
Inne finansowe formy wsparcia 3082
Dla cudzoziemców 2075
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 607
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 524
Prawa i obowiązki cudzoziemców 650
Ważne kontakty i linki 561
Dokumenty do pobrania 13035
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 890
Agencje zatrudnienia 2523
Inne informacje 2653
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3741
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21911
Zgłoszenie oferty pracy 3858
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2941
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2654
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2526
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2399
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2175
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2062
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6791
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6467
Pośrednictwo pracy krajowe 2027
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1979
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1903
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2355
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2283
Staże 9078
Prace interwencyjne 5731
Roboty publiczne 3230
Prace społecznie użyteczne 2136
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3058
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2046
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1980
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2358
Zwolnienia grupowe 2158
Wysokość świadczeń pieniężnych 2370
Zatrudnianie cudzoziemców 3591
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 589
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2223
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2149
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2093
Zezwolenia na pracę 2152
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2046
Praca bez zezwolenia 2189
Obowiązki pracodawcy 2350
Ważne kontakty i linki 1949
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6577
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2149
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1802
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1879
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2073
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1825
Dokumenty do pobrania 16712
Inne informacje 2303
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2309
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1899
Kontakt do urzędu pracy 43230
Godziny urzędowania 3108
Struktura Urzędu 914
Schemat Organizacyjny 933
Regulamin organizacyjny 963
Komórki organizacyjne Urzędu 4400
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2824
Zakres kompetencji 1680
Zasięg terytorialny 2682
Majątek urzędu 1952
Budżet 4761
Kontrole zewnętrzne urzędu 4297
Programy 3668
Trwające 3429
Zakończone 2807
Projekty EFS 5144
Trwające 3007
W drodze do sukcesu 471
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 8
Zakończone 4269
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1026
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1134
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1145
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 1872
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2294
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2425
Analizy i statystyki 7866
Statystyki 3958
Stopa bezrobocia 6869
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3274
Sprawozdania z działalności PUP 6199
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 3687
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 6817
Inne 1570
Opracowania własne 2698
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5862
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6292
Uchwały 2834
Wolne stanowska pracy 1691
Aktualne konkursy 2161
Rostrzygnięte konkursy 2167
Przydatne linki 3071
Pytanie do urzędu 3045
Dyrekcja Urzędu Pracy 3885
Ogłoszenie 743
Zapytanie ofertowe - usług ABI 982
Biuletyn Informacji Publicznej 1683
Instrukcja korzystania z BIP 1482
Redakcja BIP 1673
Rejestr zbiorów danych osobowych 1385
Udostępnianie Informacji Publicznej 977
Zapytanie ofertowe 1195
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 1174