Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1389
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33587
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3324
Przyznanie statusu bezrobotnego 2985
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2002
Utrata statusu bezrobotnego 2396
Utrata statusu poszukującego pracy 1758
Rejestracja bezrobotnych 7461
Rejestracja przez Internet 4576
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2360
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 7264
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2563
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1921
Rejestracja poszukujących pracy 3317
Rejestracja przez Internet 2449
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1534
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1865
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1537
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3010
Prawa bezrobotnych 2098
Prawa poszukujących pracy 1920
Obowiązki bezrobotnych 2249
Obowiązki poszukujących pracy 1874
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6104
Pośrednictwo pracy krajowe 1809
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1840
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1917
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1947
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2937
Plan szkoleń 2573
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2054
Staże 3404
Prace interwencyjne 2312
Roboty publiczne 1925
Prace społecznie użyteczne 2079
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2094
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3017
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 3639
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8449
Wysokość świadczeń pieniężnych 3399
Zasiłek dla bezrobotnych 7433
Ubezpieczenie zdrowotne 2128
Dodatek aktywizacyjny 4630
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8459
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2597
Zwrot kosztów przejazdu 2187
Zwrot kosztów zakwaterowania 2168
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2338
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2484
Pożyczka szkoleniowa 2307
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1657
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2328
Inne finansowe formy wsparcia 2685
Dla cudzoziemców 1596
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 305
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 284
Prawa i obowiązki cudzoziemców 317
Ważne kontakty i linki 256
Dokumenty do pobrania 11748
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 588
Agencje zatrudnienia 2198
Inne informacje 2215
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3368
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20011
Zgłoszenie oferty pracy 3325
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2489
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2238
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2169
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2086
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1866
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1798
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6230
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5988
Pośrednictwo pracy krajowe 1720
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1686
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1657
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2056
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1950
Staże 8582
Prace interwencyjne 5286
Roboty publiczne 2892
Prace społecznie użyteczne 1872
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2699
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1763
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1689
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2065
Zwolnienia grupowe 1853
Wysokość świadczeń pieniężnych 2111
Zatrudnianie cudzoziemców 2963
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 302
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 1755
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 1756
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1673
Zezwolenia na pracę 1704
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1647
Praca bez zezwolenia 1753
Obowiązki pracodawcy 1950
Ważne kontakty i linki 1584
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6030
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1885
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1567
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1637
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1790
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1592
Dokumenty do pobrania 15071
Inne informacje 1925
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1981
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1578
Kontakt do urzędu pracy 39496
Godziny urzędowania 2650
Struktura Urzędu 645
Schemat Organizacyjny 667
Regulamin organizacyjny 651
Komórki organizacyjne Urzędu 3991
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2511
Zakres kompetencji 1403
Zasięg terytorialny 2415
Majątek urzędu 1609
Budżet 4351
Kontrole zewnętrzne urzędu 3853
Programy 3239
Trwające 3034
Zakończone 2406
Projekty EFS 4667
Trwające 2642
W drodze do sukcesu 61
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 659
Zakończone 3921
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 833
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 827
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 1515
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2017
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2117
Analizy i statystyki 7197
Statystyki 3363
Stopa bezrobocia 6416
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 2796
Sprawozdania z działalności PUP 5648
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 3042
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 6240
Inne 1155
Opracowania własne 2308
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5466
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 5895
Uchwały 2447
Wolne stanowska pracy 1434
Aktualne konkursy 1900
Rostrzygnięte konkursy 1771
Przydatne linki 2699
Pytanie do urzędu 2682
Dyrekcja Urzędu Pracy 3504
Ogłoszenie 483
Zapytanie ofertowe - usług ABI 666
Biuletyn Informacji Publicznej 1418
Instrukcja korzystania z BIP 1239
Redakcja BIP 1410
Rejestr zbiorów danych osobowych 775
Udostępnianie Informacji Publicznej 675
Zapytanie ofertowe 836
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 772