Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2670
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 48341
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5605
Przyznanie statusu bezrobotnego 4816
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3774
Utrata statusu bezrobotnego 4232
Utrata statusu poszukującego pracy 3395
Rejestracja bezrobotnych 12580
Rejestracja przez Internet 7536
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4400
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 10163
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4475
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3431
Rejestracja poszukujących pracy 5553
Rejestracja przez Internet 4202
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3111
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3534
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3101
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5034
Prawa bezrobotnych 3805
Prawa poszukujących pracy 3753
Obowiązki bezrobotnych 4076
Obowiązki poszukujących pracy 3509
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9021
Pośrednictwo pracy krajowe 3440
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3367
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3457
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3730
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5576
Plan szkoleń 4485
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3659
Staże 5485
Prace interwencyjne 4000
Roboty publiczne 3743
Prace społecznie użyteczne 3726
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3671
Aktywizacja osób do 30 roku życia 5021
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5691
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12610
Wysokość świadczeń pieniężnych 9484
Zasiłek dla bezrobotnych 10353
Ubezpieczenie zdrowotne 3892
Dodatek aktywizacyjny 6633
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12710
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4389
Zwrot kosztów przejazdu 4001
Zwrot kosztów zakwaterowania 3880
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4167
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4477
Pożyczka szkoleniowa 4022
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3250
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4611
Inne finansowe formy wsparcia 4655
Dla cudzoziemców 3507
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 5091
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1683
Prawa i obowiązki cudzoziemców 4645
Ważne kontakty i linki 2087
Dokumenty do pobrania 18096
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2145
Agencje zatrudnienia 3863
Inne informacje 4068
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5318
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33121
Zgłoszenie oferty pracy 5948
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4648
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4209
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3917
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3757
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3474
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3324
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10139
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8631
Pośrednictwo pracy krajowe 3221
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3163
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3094
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3695
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3580
Staże 11373
Prace interwencyjne 7496
Roboty publiczne 4631
Prace społecznie użyteczne 3453
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4880
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3290
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3504
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3757
Zwolnienia grupowe 3456
Wysokość świadczeń pieniężnych 3707
Zatrudnianie cudzoziemców 5976
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 1976
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 4003
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 4006
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 3712
Zezwolenia na pracę 4207
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 3619
Praca bez zezwolenia 3866
Obowiązki pracodawcy 3936
Ważne kontakty i linki 3516
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 8768
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3428
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3248
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3075
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3331
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3026
Dokumenty do pobrania 27398
Inne informacje 3679
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3856
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3113
Kontakt do urzędu pracy 62125
Godziny urzędowania 5878
Struktura Urzędu 1995
Schemat Organizacyjny 2089
Regulamin organizacyjny 2116
Komórki organizacyjne Urzędu 5987
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4608
Zakres kompetencji 2628
Zasięg terytorialny 3748
Majątek urzędu 3060
Budżet 6484
Kontrole zewnętrzne urzędu 6029
Programy 5440
Trwające 5052
Zakończone 4265
Projekty EFS 6981
Trwające 4538
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 1314
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 1054
W drodze do sukcesu II 406
Zakończone 5688
W drodze do sukcesu 2095
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 1422
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 1290
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 2646
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 2535
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 2453
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 3362
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 3854
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 3879
Analizy i statystyki 10430
Statystyki 5599
Stopa bezrobocia 8614
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 5117
Sprawozdania z działalności PUP 8323
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 5215
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8823
Inne 3007
Opracowania własne 4059
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7394
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7885
Uchwały 4223
Wolne stanowska pracy 2734
Aktualne konkursy 3190
Rostrzygnięte konkursy 3418
Przydatne linki 4566
Pytanie do urzędu 4366
Dyrekcja Urzędu Pracy 5216
Ogłoszenie 1805
Zapytanie ofertowe - usług ABI 2157
Biuletyn Informacji Publicznej 2668
Instrukcja korzystania z BIP 2548
Redakcja BIP 2713
Rejestr zbiorów danych osobowych 2941
Udostępnianie Informacji Publicznej 2225
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1283
Zapytanie ofertowe 7151
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 3266