Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2025
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 40759
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4368
Przyznanie statusu bezrobotnego 3852
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2789
Utrata statusu bezrobotnego 3330
Utrata statusu poszukującego pracy 2621
Rejestracja bezrobotnych 9643
Rejestracja przez Internet 5881
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3168
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 8684
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3478
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2576
Rejestracja poszukujących pracy 4431
Rejestracja przez Internet 3286
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2172
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2638
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2215
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3988
Prawa bezrobotnych 2899
Prawa poszukujących pracy 2724
Obowiązki bezrobotnych 3114
Obowiązki poszukujących pracy 2698
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7618
Pośrednictwo pracy krajowe 2586
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2551
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2547
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2687
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4205
Plan szkoleń 3501
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2840
Staże 4352
Prace interwencyjne 3137
Roboty publiczne 2689
Prace społecznie użyteczne 2813
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2814
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3885
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4698
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10677
Wysokość świadczeń pieniężnych 4504
Zasiłek dla bezrobotnych 8767
Ubezpieczenie zdrowotne 2901
Dodatek aktywizacyjny 5644
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10681
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3464
Zwrot kosztów przejazdu 2976
Zwrot kosztów zakwaterowania 2905
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3163
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3309
Pożyczka szkoleniowa 3059
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2294
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3309
Inne finansowe formy wsparcia 3617
Dla cudzoziemców 2559
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 2046
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 908
Prawa i obowiązki cudzoziemców 1619
Ważne kontakty i linki 1044
Dokumenty do pobrania 15243
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1337
Agencje zatrudnienia 2972
Inne informacje 3198
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4314
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26005
Zgłoszenie oferty pracy 4728
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3639
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3274
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3005
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2863
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2577
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2464
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8090
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7440
Pośrednictwo pracy krajowe 2410
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2384
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2246
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2807
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2710
Staże 10044
Prace interwencyjne 6393
Roboty publiczne 3678
Prace społecznie użyteczne 2520
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3665
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2440
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2383
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2785
Zwolnienia grupowe 2561
Wysokość świadczeń pieniężnych 2817
Zatrudnianie cudzoziemców 4450
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 1034
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2828
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2799
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2684
Zezwolenia na pracę 2806
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2584
Praca bez zezwolenia 2834
Obowiązki pracodawcy 2919
Ważne kontakty i linki 2452
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7465
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2578
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2244
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2255
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2488
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2208
Dokumenty do pobrania 19297
Inne informacje 2793
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2777
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2380
Kontakt do urzędu pracy 50638
Godziny urzędowania 4140
Struktura Urzędu 1241
Schemat Organizacyjny 1327
Regulamin organizacyjny 1412
Komórki organizacyjne Urzędu 5060
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3539
Zakres kompetencji 2048
Zasięg terytorialny 3064
Majątek urzędu 2340
Budżet 5538
Kontrole zewnętrzne urzędu 4970
Programy 4391
Trwające 4111
Zakończone 3384
Projekty EFS 5913
Trwające 3574
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 432
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 131
Zakończone 4827
W drodze do sukcesu 1078
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 564
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 503
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1657
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1654
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1681
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2465
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2863
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2927
Analizy i statystyki 9009
Statystyki 4623
Stopa bezrobocia 7474
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4110
Sprawozdania z działalności PUP 7104
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 4404
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 7679
Inne 2109
Opracowania własne 3211
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6415
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6902
Uchwały 3299
Wolne stanowska pracy 2052
Aktualne konkursy 2513
Rostrzygnięte konkursy 2759
Przydatne linki 3620
Pytanie do urzędu 3515
Dyrekcja Urzędu Pracy 4335
Ogłoszenie 1103
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1467
Biuletyn Informacji Publicznej 2020
Instrukcja korzystania z BIP 1855
Redakcja BIP 2022
Rejestr zbiorów danych osobowych 2070
Udostępnianie Informacji Publicznej 1426
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 431
Zapytanie ofertowe 3306
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 2186