Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2571
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 47046
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5433
Przyznanie statusu bezrobotnego 4660
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3636
Utrata statusu bezrobotnego 4097
Utrata statusu poszukującego pracy 3273
Rejestracja bezrobotnych 12027
Rejestracja przez Internet 7204
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4241
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 9955
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4313
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3298
Rejestracja poszukujących pracy 5349
Rejestracja przez Internet 4066
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2978
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3399
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2962
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4856
Prawa bezrobotnych 3655
Prawa poszukujących pracy 3628
Obowiązki bezrobotnych 3939
Obowiązki poszukujących pracy 3389
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8841
Pośrednictwo pracy krajowe 3326
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3237
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3318
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3587
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5323
Plan szkoleń 4335
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3523
Staże 5348
Prace interwencyjne 3864
Roboty publiczne 3609
Prace społecznie użyteczne 3592
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3541
Aktywizacja osób do 30 roku życia 4878
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5529
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12338
Wysokość świadczeń pieniężnych 8064
Zasiłek dla bezrobotnych 10101
Ubezpieczenie zdrowotne 3756
Dodatek aktywizacyjny 6480
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12394
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4256
Zwrot kosztów przejazdu 3844
Zwrot kosztów zakwaterowania 3743
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4010
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4300
Pożyczka szkoleniowa 3890
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3124
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4357
Inne finansowe formy wsparcia 4528
Dla cudzoziemców 3371
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 4946
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1543
Prawa i obowiązki cudzoziemców 4082
Ważne kontakty i linki 1952
Dokumenty do pobrania 17708
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2033
Agencje zatrudnienia 3752
Inne informacje 3931
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5188
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 32152
Zgłoszenie oferty pracy 5751
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4501
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 4068
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3775
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3610
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3350
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3183
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9895
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8446
Pośrednictwo pracy krajowe 3087
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3040
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2970
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3557
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3429
Staże 11139
Prace interwencyjne 7308
Roboty publiczne 4475
Prace społecznie użyteczne 3304
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4697
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3170
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3354
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3616
Zwolnienia grupowe 3327
Wysokość świadczeń pieniężnych 3550
Zatrudnianie cudzoziemców 5760
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 1829
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 3827
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 3832
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 3540
Zezwolenia na pracę 3958
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 3455
Praca bez zezwolenia 3681
Obowiązki pracodawcy 3783
Ważne kontakty i linki 3342
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 8621
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3275
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3090
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2957
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3198
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2889
Dokumenty do pobrania 26685
Inne informacje 3529
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3697
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2994
Kontakt do urzędu pracy 60495
Godziny urzędowania 5598
Struktura Urzędu 1870
Schemat Organizacyjny 1972
Regulamin organizacyjny 1981
Komórki organizacyjne Urzędu 5828
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4438
Zakres kompetencji 2520
Zasięg terytorialny 3619
Majątek urzędu 2933
Budżet 6358
Kontrole zewnętrzne urzędu 5847
Programy 5253
Trwające 4888
Zakończone 4105
Projekty EFS 6781
Trwające 4383
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 1130
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 911
W drodze do sukcesu II 265
Zakończone 5547
W drodze do sukcesu 1951
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 1283
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 1152
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 2454
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 2408
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 2324
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 3217
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 3689
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 3721
Analizy i statystyki 10214
Statystyki 5446
Stopa bezrobocia 8445
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4983
Sprawozdania z działalności PUP 8124
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 5076
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8645
Inne 2855
Opracowania własne 3906
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7232
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7732
Uchwały 4064
Wolne stanowska pracy 2611
Aktualne konkursy 3066
Rostrzygnięte konkursy 3309
Przydatne linki 4424
Pytanie do urzędu 4210
Dyrekcja Urzędu Pracy 5057
Ogłoszenie 1693
Zapytanie ofertowe - usług ABI 2035
Biuletyn Informacji Publicznej 2543
Instrukcja korzystania z BIP 2418
Redakcja BIP 2586
Rejestr zbiorów danych osobowych 2818
Udostępnianie Informacji Publicznej 2106
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 1107
Zapytanie ofertowe 6625
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 3094