Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2457
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 45593
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5187
Przyznanie statusu bezrobotnego 4486
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3468
Utrata statusu bezrobotnego 3928
Utrata statusu poszukującego pracy 3113
Rejestracja bezrobotnych 11486
Rejestracja przez Internet 6881
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4035
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 9687
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4132
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3134
Rejestracja poszukujących pracy 5087
Rejestracja przez Internet 3889
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2815
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3245
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2808
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4659
Prawa bezrobotnych 3494
Prawa poszukujących pracy 3474
Obowiązki bezrobotnych 3771
Obowiązki poszukujących pracy 3225
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8633
Pośrednictwo pracy krajowe 3158
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3049
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3174
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 3435
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5093
Plan szkoleń 4161
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3343
Staże 5155
Prace interwencyjne 3717
Roboty publiczne 3443
Prace społecznie użyteczne 3422
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3396
Aktywizacja osób do 30 roku życia 4697
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5339
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12025
Wysokość świadczeń pieniężnych 6348
Zasiłek dla bezrobotnych 9817
Ubezpieczenie zdrowotne 3601
Dodatek aktywizacyjny 6310
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12076
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4067
Zwrot kosztów przejazdu 3673
Zwrot kosztów zakwaterowania 3592
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3843
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4118
Pożyczka szkoleniowa 3728
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2980
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4135
Inne finansowe formy wsparcia 4377
Dla cudzoziemców 3224
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 4668
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1399
Prawa i obowiązki cudzoziemców 3499
Ważne kontakty i linki 1798
Dokumenty do pobrania 17319
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1908
Agencje zatrudnienia 3600
Inne informacje 3794
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5020
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 30843
Zgłoszenie oferty pracy 5558
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4328
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3888
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3603
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3459
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3208
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3018
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9517
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 8271
Pośrednictwo pracy krajowe 2925
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2876
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2830
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3396
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3253
Staże 10872
Prace interwencyjne 7104
Roboty publiczne 4308
Prace społecznie użyteczne 3144
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4500
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3024
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3130
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3449
Zwolnienia grupowe 3174
Wysokość świadczeń pieniężnych 3368
Zatrudnianie cudzoziemców 5458
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 1665
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 3612
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 3599
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 3320
Zezwolenia na pracę 3673
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 3225
Praca bez zezwolenia 3460
Obowiązki pracodawcy 3588
Ważne kontakty i linki 3123
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 8426
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3121
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2927
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2815
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3042
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2762
Dokumenty do pobrania 25231
Inne informacje 3349
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3504
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2878
Kontakt do urzędu pracy 58403
Godziny urzędowania 5257
Struktura Urzędu 1735
Schemat Organizacyjny 1859
Regulamin organizacyjny 1864
Komórki organizacyjne Urzędu 5651
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4229
Zakres kompetencji 2435
Zasięg terytorialny 3510
Majątek urzędu 2815
Budżet 6194
Kontrole zewnętrzne urzędu 5654
Programy 5053
Trwające 4706
Zakończone 3953
Projekty EFS 6586
Trwające 4209
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 973
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 768
W drodze do sukcesu II 108
Zakończone 5371
W drodze do sukcesu 1791
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 1157
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 1026
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 2238
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 2252
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 2181
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 3052
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 3512
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 3567
Analizy i statystyki 9970
Statystyki 5252
Stopa bezrobocia 8256
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4795
Sprawozdania z działalności PUP 7878
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 4923
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8439
Inne 2675
Opracowania własne 3742
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7057
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7556
Uchwały 3902
Wolne stanowska pracy 2493
Aktualne konkursy 2946
Rostrzygnięte konkursy 3198
Przydatne linki 4240
Pytanie do urzędu 4052
Dyrekcja Urzędu Pracy 4903
Ogłoszenie 1566
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1905
Biuletyn Informacji Publicznej 2451
Instrukcja korzystania z BIP 2301
Redakcja BIP 2468
Rejestr zbiorów danych osobowych 2671
Udostępnianie Informacji Publicznej 1981
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 965
Zapytanie ofertowe 5949
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 2926