Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1952
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 40026
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4244
Przyznanie statusu bezrobotnego 3776
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2725
Utrata statusu bezrobotnego 3241
Utrata statusu poszukującego pracy 2553
Rejestracja bezrobotnych 9442
Rejestracja przez Internet 5779
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3081
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 8555
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3369
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2508
Rejestracja poszukujących pracy 4321
Rejestracja przez Internet 3206
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2093
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2545
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2132
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3861
Prawa bezrobotnych 2826
Prawa poszukujących pracy 2651
Obowiązki bezrobotnych 3025
Obowiązki poszukujących pracy 2621
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7469
Pośrednictwo pracy krajowe 2515
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2482
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2475
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2608
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4088
Plan szkoleń 3426
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2761
Staże 4237
Prace interwencyjne 3066
Roboty publiczne 2602
Prace społecznie użyteczne 2724
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2730
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3776
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4594
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10462
Wysokość świadczeń pieniężnych 4388
Zasiłek dla bezrobotnych 8618
Ubezpieczenie zdrowotne 2818
Dodatek aktywizacyjny 5544
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10449
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3346
Zwrot kosztów przejazdu 2900
Zwrot kosztów zakwaterowania 2853
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3066
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3211
Pożyczka szkoleniowa 2977
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2227
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3197
Inne finansowe formy wsparcia 3524
Dla cudzoziemców 2466
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 1250
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 824
Prawa i obowiązki cudzoziemców 1320
Ważne kontakty i linki 937
Dokumenty do pobrania 14890
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1248
Agencje zatrudnienia 2887
Inne informacje 3099
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4212
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 25488
Zgłoszenie oferty pracy 4573
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3510
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3146
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2911
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2772
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2503
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2376
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7903
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7280
Pośrednictwo pracy krajowe 2322
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2297
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2175
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2727
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2619
Staże 9902
Prace interwencyjne 6277
Roboty publiczne 3585
Prace społecznie użyteczne 2428
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3560
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2362
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2304
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2704
Zwolnienia grupowe 2484
Wysokość świadczeń pieniężnych 2733
Zatrudnianie cudzoziemców 4300
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 950
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2696
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2638
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2561
Zezwolenia na pracę 2656
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2455
Praca bez zezwolenia 2696
Obowiązki pracodawcy 2813
Ważne kontakty i linki 2332
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7345
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2502
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2146
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2186
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2392
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2138
Dokumenty do pobrania 18906
Inne informacje 2697
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2691
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2298
Kontakt do urzędu pracy 49716
Godziny urzędowania 3989
Struktura Urzędu 1178
Schemat Organizacyjny 1250
Regulamin organizacyjny 1325
Komórki organizacyjne Urzędu 4960
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3362
Zakres kompetencji 1985
Zasięg terytorialny 2985
Majątek urzędu 2246
Budżet 5397
Kontrole zewnętrzne urzędu 4879
Programy 4288
Trwające 4013
Zakończone 3297
Projekty EFS 5813
Trwające 3489
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 349
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 49
Zakończone 4732
W drodze do sukcesu 985
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 481
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 433
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1553
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1574
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1606
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2368
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2773
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2850
Analizy i statystyki 8871
Statystyki 4503
Stopa bezrobocia 7376
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3911
Sprawozdania z działalności PUP 6987
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 4248
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 7546
Inne 1981
Opracowania własne 3125
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6322
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6785
Uchwały 3204
Wolne stanowska pracy 1983
Aktualne konkursy 2442
Rostrzygnięte konkursy 2634
Przydatne linki 3502
Pytanie do urzędu 3417
Dyrekcja Urzędu Pracy 4259
Ogłoszenie 1030
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1391
Biuletyn Informacji Publicznej 1955
Instrukcja korzystania z BIP 1774
Redakcja BIP 1956
Rejestr zbiorów danych osobowych 1972
Udostępnianie Informacji Publicznej 1337
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 364
Zapytanie ofertowe 2702
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 2063