Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1733
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 36677
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3781
Przyznanie statusu bezrobotnego 3459
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2417
Utrata statusu bezrobotnego 2856
Utrata statusu poszukującego pracy 2271
Rejestracja bezrobotnych 8554
Rejestracja przez Internet 5229
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2768
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 7994
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3004
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2252
Rejestracja poszukujących pracy 3845
Rejestracja przez Internet 2882
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1863
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2215
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1858
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3459
Prawa bezrobotnych 2502
Prawa poszukujących pracy 2339
Obowiązki bezrobotnych 2725
Obowiązki poszukujących pracy 2336
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6743
Pośrednictwo pracy krajowe 2224
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2215
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2226
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2317
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3504
Plan szkoleń 3042
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2448
Staże 3823
Prace interwencyjne 2756
Roboty publiczne 2309
Prace społecznie użyteczne 2422
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2438
Aktywizacja osób do 30 roku życia 3419
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4119
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9383
Wysokość świadczeń pieniężnych 3889
Zasiłek dla bezrobotnych 8049
Ubezpieczenie zdrowotne 2524
Dodatek aktywizacyjny 5145
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9301
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2960
Zwrot kosztów przejazdu 2579
Zwrot kosztów zakwaterowania 2551
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2748
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2864
Pożyczka szkoleniowa 2668
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1963
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2740
Inne finansowe formy wsparcia 3147
Dla cudzoziemców 2135
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 659
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 560
Prawa i obowiązki cudzoziemców 703
Ważne kontakty i linki 602
Dokumenty do pobrania 13374
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 942
Agencje zatrudnienia 2567
Inne informacje 2726
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3800
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22391
Zgłoszenie oferty pracy 3975
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3035
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2717
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2584
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2446
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2217
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2099
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6921
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6546
Pośrednictwo pracy krajowe 2077
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2022
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1938
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2403
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2332
Staże 9188
Prace interwencyjne 5819
Roboty publiczne 3289
Prace społecznie użyteczne 2173
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 3131
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2085
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2011
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2413
Zwolnienia grupowe 2209
Wysokość świadczeń pieniężnych 2418
Zatrudnianie cudzoziemców 3673
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 622
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 2282
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 2195
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2147
Zezwolenia na pracę 2203
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2101
Praca bez zezwolenia 2251
Obowiązki pracodawcy 2410
Ważne kontakty i linki 1996
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6706
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2189
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1847
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1923
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2112
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1865
Dokumenty do pobrania 17050
Inne informacje 2358
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2355
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1942
Kontakt do urzędu pracy 44328
Godziny urzędowania 3256
Struktura Urzędu 946
Schemat Organizacyjny 974
Regulamin organizacyjny 1012
Komórki organizacyjne Urzędu 4536
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2946
Zakres kompetencji 1721
Zasięg terytorialny 2722
Majątek urzędu 1994
Budżet 4838
Kontrole zewnętrzne urzędu 4373
Programy 3822
Trwające 3568
Zakończone 2935
Projekty EFS 5297
Trwające 3129
W drodze do sukcesu 590
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 141
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 116
Zakończone 4398
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1153
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1251
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1254
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 1989
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 2409
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 2537
Analizy i statystyki 8040
Statystyki 4035
Stopa bezrobocia 6939
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3344
Sprawozdania z działalności PUP 6271
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 3768
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 6900
Inne 1625
Opracowania własne 2755
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5922
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 6350
Uchwały 2883
Wolne stanowska pracy 1731
Aktualne konkursy 2201
Rostrzygnięte konkursy 2233
Przydatne linki 3126
Pytanie do urzędu 3112
Dyrekcja Urzędu Pracy 3946
Ogłoszenie 775
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1036
Biuletyn Informacji Publicznej 1718
Instrukcja korzystania z BIP 1520
Redakcja BIP 1707
Rejestr zbiorów danych osobowych 1495
Udostępnianie Informacji Publicznej 1014
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 52
Zapytanie ofertowe 1261
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 1248