Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1055
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 29944
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2618
Przyznanie statusu bezrobotnego 2403
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1455
Utrata statusu bezrobotnego 1819
Utrata statusu poszukującego pracy 1236
Rejestracja bezrobotnych 6334
Rejestracja przez Internet 3874
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1834
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 6408
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2030
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1419
Rejestracja poszukujących pracy 2625
Rejestracja przez Internet 1887
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1057
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1379
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1089
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2366
Prawa bezrobotnych 1569
Prawa poszukujących pracy 1409
Obowiązki bezrobotnych 1680
Obowiązki poszukujących pracy 1381
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5261
Pośrednictwo pracy krajowe 1276
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1323
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1447
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1439
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2293
Plan szkoleń 1989
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1536
Staże 2915
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2175
Prace interwencyjne 1752
Roboty publiczne 1432
Prace społecznie użyteczne 1671
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1602
Aktywizacja osób do 30 roku życia 2497
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 3034
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7288
Wysokość świadczeń pieniężnych 2851
Zasiłek dla bezrobotnych 6708
Ubezpieczenie zdrowotne 1599
Dodatek aktywizacyjny 4039
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7554
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2181
Zwrot kosztów przejazdu 1668
Zwrot kosztów zakwaterowania 1655
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1791
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 1962
Pożyczka szkoleniowa 1882
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1223
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 1787
Inne finansowe formy wsparcia 2124
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1100
Dokumenty do pobrania 10143
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 148
Agencje zatrudnienia 1716
Inne informacje 1665
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2705
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16988
Zgłoszenie oferty pracy 2568
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 1873
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1625
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1641
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1548
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1390
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1360
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5210
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5238
Pośrednictwo pracy krajowe 1269
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1226
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1222
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1608
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1460
Staże 7927
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2425
Prace interwencyjne 4676
Roboty publiczne 2421
Prace społecznie użyteczne 1501
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2260
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1338
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1238
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1633
Zwolnienia grupowe 1397
Wysokość świadczeń pieniężnych 1728
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5384
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1469
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1167
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1252
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1449
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1193
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1508
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2071
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1200
Tryb postępowania 1186
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1160
Wymagane dokumenty 1253
Opłaty 1239
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1502
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1153
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1394
Dokumenty do pobrania 13004
Inne informacje 1447
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1469
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1161
Kontakt do urzędu pracy 34708
Godziny urzędowania 1821
Struktura Urzędu 274
Schemat Organizacyjny 274
Regulamin organizacyjny 243
Komórki organizacyjne Urzędu 3157
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 1854
Zakres kompetencji 1040
Zasięg terytorialny 2058
Majątek urzędu 1208
Budżet 3951
Kontrole zewnętrzne urzędu 3340
Programy 2404
Trwające 2197
Zakończone 1628
Projekty EFS 3810
Trwające 1847
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 58
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 64
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 58
Zakończone 3144
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 749
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 1444
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 1398
Analizy i statystyki 6108
Statystyki 2470
Stopa bezrobocia 5542
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 2103
Sprawozdania z działalności PUP 4681
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 1984
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 5221
Inne 362
Opracowania własne 1505
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4663
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 5099
Uchwały 1709
Wolne stanowska pracy 1074
Aktualne konkursy 1520
Rostrzygnięte konkursy 1310
Przydatne linki 1910
Pytanie do urzędu 1916
Dyrekcja Urzędu Pracy 2716
Ogłoszenie 125
Zapytanie ofertowe - usług ABI 211
Biuletyn Informacji Publicznej 1061
Instrukcja korzystania z BIP 893
Redakcja BIP 1057
Rejestr zbiorów danych osobowych 355
Udostępnianie Informacji Publicznej 259
Zapytanie ofertowe 84
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 65