Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2219
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 42312
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4674
Przyznanie statusu bezrobotnego 4146
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3009
Utrata statusu bezrobotnego 3563
Utrata statusu poszukującego pracy 2840
Rejestracja bezrobotnych 10134
Rejestracja przez Internet 6191
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3447
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 9012
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3729
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2782
Rejestracja poszukujących pracy 4722
Rejestracja przez Internet 3524
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2388
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2862
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2436
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4239
Prawa bezrobotnych 3139
Prawa poszukujących pracy 2961
Obowiązki bezrobotnych 3326
Obowiązki poszukujących pracy 2913
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8009
Pośrednictwo pracy krajowe 2793
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2759
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2771
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2923
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4519
Plan szkoleń 3827
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3069
Staże 4630
Prace interwencyjne 3353
Roboty publiczne 2918
Prace społecznie użyteczne 3056
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3072
Aktywizacja osób do 30 roku życia 4167
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 4982
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11264
Wysokość świadczeń pieniężnych 5775
Zasiłek dla bezrobotnych 9114
Ubezpieczenie zdrowotne 3121
Dodatek aktywizacyjny 5944
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11353
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3736
Zwrot kosztów przejazdu 3207
Zwrot kosztów zakwaterowania 3120
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3388
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3565
Pożyczka szkoleniowa 3318
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2540
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3616
Inne finansowe formy wsparcia 3888
Dla cudzoziemców 2842
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 3751
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 1126
Prawa i obowiązki cudzoziemców 2085
Ważne kontakty i linki 1299
Dokumenty do pobrania 16078
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 1553
Agencje zatrudnienia 3207
Inne informacje 3428
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4583
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27128
Zgłoszenie oferty pracy 5047
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3941
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3605
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3238
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3102
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2839
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2739
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8616
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7785
Pośrednictwo pracy krajowe 2635
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2603
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2466
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3093
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2933
Staże 10420
Prace interwencyjne 6687
Roboty publiczne 3895
Prace społecznie użyteczne 2766
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4070
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2653
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2612
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3024
Zwolnienia grupowe 2770
Wysokość świadczeń pieniężnych 3070
Zatrudnianie cudzoziemców 4841
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 1250
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 3172
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 3163
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 2970
Zezwolenia na pracę 3168
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2868
Praca bez zezwolenia 3132
Obowiązki pracodawcy 3213
Ważne kontakty i linki 2773
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7880
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2802
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2516
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2473
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2743
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2416
Dokumenty do pobrania 20213
Inne informacje 3028
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3087
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2622
Kontakt do urzędu pracy 53282
Godziny urzędowania 4629
Struktura Urzędu 1483
Schemat Organizacyjny 1609
Regulamin organizacyjny 1614
Komórki organizacyjne Urzędu 5339
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3870
Zakres kompetencji 2216
Zasięg terytorialny 3265
Majątek urzędu 2545
Budżet 5858
Kontrole zewnętrzne urzędu 5276
Programy 4660
Trwające 4371
Zakończone 3645
Projekty EFS 6225
Trwające 3822
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 676
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 367
Zakończone 5047
W drodze do sukcesu 1411
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 780
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 700
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 1933
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 1922
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 1896
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 2689
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 3132
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 3162
Analizy i statystyki 9415
Statystyki 4865
Stopa bezrobocia 7762
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4398
Sprawozdania z działalności PUP 7425
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 4612
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 8048
Inne 2363
Opracowania własne 3439
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6766
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 7242
Uchwały 3516
Wolne stanowska pracy 2258
Aktualne konkursy 2719
Rostrzygnięte konkursy 2959
Przydatne linki 3926
Pytanie do urzędu 3752
Dyrekcja Urzędu Pracy 4598
Ogłoszenie 1335
Zapytanie ofertowe - usług ABI 1667
Biuletyn Informacji Publicznej 2221
Instrukcja korzystania z BIP 2056
Redakcja BIP 2214
Rejestr zbiorów danych osobowych 2358
Udostępnianie Informacji Publicznej 1716
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 679
Zapytanie ofertowe 4569
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 2451