Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 1184
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31850
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2912
Przyznanie statusu bezrobotnego 2638
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1661
Utrata statusu bezrobotnego 2040
Utrata statusu poszukującego pracy 1417
Rejestracja bezrobotnych 6838
Rejestracja przez Internet 4182
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2038
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 6829
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2220
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1618
Rejestracja poszukujących pracy 2895
Rejestracja przez Internet 2110
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1227
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 1559
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 1254
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2622
Prawa bezrobotnych 1766
Prawa poszukujących pracy 1596
Obowiązki bezrobotnych 1903
Obowiązki poszukujących pracy 1561
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5627
Pośrednictwo pracy krajowe 1485
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1508
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1621
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 1641
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2575
Plan szkoleń 2215
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1729
Staże 3111
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2355
Prace interwencyjne 1953
Roboty publiczne 1611
Prace społecznie użyteczne 1804
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1801
Aktywizacja osób do 30 roku życia 2700
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 3297
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7863
Wysokość świadczeń pieniężnych 3087
Zasiłek dla bezrobotnych 7039
Ubezpieczenie zdrowotne 1817
Dodatek aktywizacyjny 4276
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8003
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2316
Zwrot kosztów przejazdu 1871
Zwrot kosztów zakwaterowania 1858
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2004
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2166
Pożyczka szkoleniowa 2040
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1393
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2017
Inne finansowe formy wsparcia 2358
Dla cudzoziemców 1264
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 20
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 21
Prawa i obowiązki cudzoziemców 24
Ważne kontakty i linki 20
Dokumenty do pobrania 10951
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 300
Agencje zatrudnienia 1902
Inne informacje 1889
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2968
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18393
Zgłoszenie oferty pracy 2904
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2143
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 1884
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1864
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1756
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1571
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1521
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5628
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5496
Pośrednictwo pracy krajowe 1439
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1395
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1396
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 1788
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1649
Staże 8226
Refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 2647
Prace interwencyjne 4933
Roboty publiczne 2603
Prace społecznie użyteczne 1631
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2437
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1504
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1409
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1804
Zwolnienia grupowe 1564
Wysokość świadczeń pieniężnych 1863
Zatrudnianie cudzoziemców 2312
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 22
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 1414
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 1527
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 1377
Zezwolenia na pracę 1364
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 1327
Praca bez zezwolenia 1455
Obowiązki pracodawcy 1642
Ważne kontakty i linki 1303
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 5688
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1636
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1321
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1399
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1558
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1341
Dokumenty do pobrania 13971
Inne informacje 1633
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1667
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1344
Kontakt do urzędu pracy 37436
Godziny urzędowania 2224
Struktura Urzędu 427
Schemat Organizacyjny 440
Regulamin organizacyjny 414
Komórki organizacyjne Urzędu 3570
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2180
Zakres kompetencji 1184
Zasięg terytorialny 2200
Majątek urzędu 1377
Budżet 4128
Kontrole zewnętrzne urzędu 3554
Programy 2813
Trwające 2616
Zakończone 2012
Projekty EFS 4248
Trwające 2247
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 460
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 451
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 385
Zakończone 3531
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 1130
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 1777
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 1776
Analizy i statystyki 6646
Statystyki 2899
Stopa bezrobocia 6003
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 2422
Sprawozdania z działalności PUP 5180
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 2507
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 5768
Inne 763
Opracowania własne 1922
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5084
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 5533
Uchwały 2079
Wolne stanowska pracy 1211
Aktualne konkursy 1682
Rostrzygnięte konkursy 1490
Przydatne linki 2321
Pytanie do urzędu 2309
Dyrekcja Urzędu Pracy 3142
Ogłoszenie 270
Zapytanie ofertowe - usług ABI 405
Biuletyn Informacji Publicznej 1206
Instrukcja korzystania z BIP 1034
Redakcja BIP 1195
Rejestr zbiorów danych osobowych 521
Udostępnianie Informacji Publicznej 429
Zapytanie ofertowe 477
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 428