Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3243
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53649
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6479
Przyznanie statusu bezrobotnego 5769
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4509
Utrata statusu bezrobotnego 5296
Utrata statusu poszukującego pracy 4146
Rejestracja bezrobotnych 14842
Rejestracja przez Internet 8929
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5170
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 11265
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5392
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4102
Rejestracja poszukujących pracy 6450
Rejestracja przez Internet 5031
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3887
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4445
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3830
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6030
Prawa bezrobotnych 4605
Prawa poszukujących pracy 4629
Obowiązki bezrobotnych 4803
Obowiązki poszukujących pracy 4224
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10068
Pośrednictwo pracy krajowe 4033
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4149
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4309
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4656
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6622
Plan szkoleń 5308
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4331
Staże 6594
Prace interwencyjne 4884
Roboty publiczne 4541
Prace społecznie użyteczne 4685
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4554
Aktywizacja osób do 30 roku życia 6208
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6476
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13904
Wysokość świadczeń pieniężnych 10615
Zasiłek dla bezrobotnych 12370
Ubezpieczenie zdrowotne 4659
Dodatek aktywizacyjny 7656
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14598
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5535
Zwrot kosztów przejazdu 4797
Zwrot kosztów zakwaterowania 4524
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5096
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5291
Pożyczka szkoleniowa 4940
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4071
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6079
Inne finansowe formy wsparcia 5444
Dla cudzoziemców 4468
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 6123
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 2640
Prawa i obowiązki cudzoziemców 7409
Ważne kontakty i linki 3323
Dokumenty do pobrania 20464
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2755
Agencje zatrudnienia 4745
Inne informacje 4967
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6320
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37011
Zgłoszenie oferty pracy 7380
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5658
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5307
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 4747
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4840
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4212
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4283
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11549
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9515
Pośrednictwo pracy krajowe 4094
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4121
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3907
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4582
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4544
Staże 13083
Prace interwencyjne 8599
Roboty publiczne 5614
Prace społecznie użyteczne 4590
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6247
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4209
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4437
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4652
Zwolnienia grupowe 4280
Wysokość świadczeń pieniężnych 4636
Zatrudnianie cudzoziemców 7514
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 2902
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 6350
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 5304
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 4686
Zezwolenia na pracę 5405
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 4426
Praca bez zezwolenia 5352
Obowiązki pracodawcy 4695
Ważne kontakty i linki 4898
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 9657
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4345
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4240
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 3927
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4468
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 3868
Dokumenty do pobrania 30207
Inne informacje 4551
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4688
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 3793
Kontakt do urzędu pracy 68887
Godziny urzędowania 7420
Struktura Urzędu 2629
Schemat Organizacyjny 2908
Regulamin organizacyjny 2834
Komórki organizacyjne Urzędu 6922
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6083
Zakres kompetencji 3404
Zasięg terytorialny 4582
Majątek urzędu 3811
Budżet 7494
Kontrole zewnętrzne urzędu 6885
Programy 6721
Trwające 6076
Zakończone 5482
Projekty EFS 8441
Trwające 5889
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 2666
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 2214
W drodze do sukcesu II 1304
Zakończone 6898
W drodze do sukcesu 3225
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 2489
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 2345
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 4105
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 3607
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 3522
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 4603
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 5283
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 5136
Analizy i statystyki 11650
Statystyki 6717
Stopa bezrobocia 9813
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 6436
Sprawozdania z działalności PUP 9606
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 6156
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 10261
Inne 4204
Opracowania własne 5598
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8551
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 9032
Uchwały 5782
Wolne stanowska pracy 3523
Aktualne konkursy 3931
Rostrzygnięte konkursy 4224
Przydatne linki 5690
Pytanie do urzędu 5345
Dyrekcja Urzędu Pracy 6374
Ogłoszenie 2583
Biuletyn Informacji Publicznej 3329
Instrukcja korzystania z BIP 3193
Redakcja BIP 3328
Rejestr zbiorów danych osobowych 3892
Udostępnianie Informacji Publicznej 3008
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2532
Zapytanie ofertowe 8348
Zapytanie ofertowe - usług ABI 3143
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 4385
Deklaracja dostępności 466
Raport o stanie dostępności 490