Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3906
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 57743
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8013
Przyznanie statusu bezrobotnego 6697
Przyznanie statusu poszukującego pracy 5336
Utrata statusu bezrobotnego 7509
Utrata statusu poszukującego pracy 4923
Rejestracja bezrobotnych 16504
Rejestracja przez Internet 10038
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5979
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 12221
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 7854
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4847
Rejestracja poszukujących pracy 7383
Rejestracja przez Internet 5845
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4660
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 5199
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4571
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6861
Prawa bezrobotnych 5401
Prawa poszukujących pracy 5427
Obowiązki bezrobotnych 5627
Obowiązki poszukujących pracy 5031
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11001
Pośrednictwo pracy krajowe 4812
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4902
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5058
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5427
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7615
Plan szkoleń 6201
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5186
Staże 7738
Prace interwencyjne 5838
Roboty publiczne 5316
Prace społecznie użyteczne 5784
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 5294
Aktywizacja osób do 30 roku życia 7349
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 7347
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 15061
Wysokość świadczeń pieniężnych 11856
Zasiłek dla bezrobotnych 13881
Ubezpieczenie zdrowotne 5455
Dodatek aktywizacyjny 8566
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 16511
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 6669
Zwrot kosztów przejazdu 5608
Zwrot kosztów zakwaterowania 5291
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5855
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6114
Pożyczka szkoleniowa 6057
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4838
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 7101
Inne finansowe formy wsparcia 6243
Dla cudzoziemców 5325
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 6940
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 3541
Prawa i obowiązki cudzoziemców 9030
Ważne kontakty i linki 4447
Dokumenty do pobrania 23084
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3488
Agencje zatrudnienia 5545
Inne informacje 5747
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 7094
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 39418
Zgłoszenie oferty pracy 8624
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6609
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 6165
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5605
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5636
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4965
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5046
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 12587
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10436
Pośrednictwo pracy krajowe 4889
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4901
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4697
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5391
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5329
Staże 14550
Prace interwencyjne 10090
Roboty publiczne 6556
Prace społecznie użyteczne 5882
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7355
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4974
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 5214
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 5462
Zwolnienia grupowe 4993
Wysokość świadczeń pieniężnych 5738
Zatrudnianie cudzoziemców 8896
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 3663
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 7897
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 6462
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 5547
Zezwolenia na pracę 6415
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 5294
Praca bez zezwolenia 6777
Obowiązki pracodawcy 5515
Ważne kontakty i linki 6116
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 10578
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5119
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 6218
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4690
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5492
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4591
Dokumenty do pobrania 33511
Inne informacje 5431
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5554
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4513
Kontakt do urzędu pracy 74434
Godziny urzędowania 8572
Struktura Urzędu 3313
Schemat Organizacyjny 3587
Regulamin organizacyjny 3540
Komórki organizacyjne Urzędu 7737
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 7398
Zakres kompetencji 4011
Zasięg terytorialny 5313
Majątek urzędu 4511
Budżet 8828
Kontrole zewnętrzne urzędu 7723
Programy 7588
Trwające 6934
Zakończone 6351
Projekty EFS 9335
Trwające 6733
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 3526
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 3021
W drodze do sukcesu II 2148
Zakończone 8271
W drodze do sukcesu 4006
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 4177
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 3136
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 5304
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 4429
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 4315
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 5404
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 6383
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 5944
Analizy i statystyki 12585
Statystyki 7583
Stopa bezrobocia 11166
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 8136
Sprawozdania z działalności PUP 10479
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 6985
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 11208
Inne 5100
Opracowania własne 6678
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9397
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 9848
Uchwały 7000
Wolne stanowska pracy 4285
Aktualne konkursy 4715
Rostrzygnięte konkursy 6169
Przydatne linki 6581
Pytanie do urzędu 6172
Dyrekcja Urzędu Pracy 7292
Ogłoszenie 3225
Biuletyn Informacji Publicznej 4007
Instrukcja korzystania z BIP 3886
Redakcja BIP 4021
Rejestr zbiorów danych osobowych 4604
Udostępnianie Informacji Publicznej 3752
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 3372
Zapytanie ofertowe 9205
Zapytanie ofertowe - usług ABI 3966
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 5257
Deklaracja dostępności 1137
Raport o stanie dostępności 1133