Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3491
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 55060
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6837
Przyznanie statusu bezrobotnego 6105
Przyznanie statusu poszukującego pracy 4802
Utrata statusu bezrobotnego 5741
Utrata statusu poszukującego pracy 4449
Rejestracja bezrobotnych 15504
Rejestracja przez Internet 9386
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 5465
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji osoby bezrobotnej 11624
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 5779
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 4388
Rejestracja poszukujących pracy 6816
Rejestracja przez Internet 5351
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 4181
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 4730
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 4109
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6334
Prawa bezrobotnych 4906
Prawa poszukujących pracy 4932
Obowiązki bezrobotnych 5111
Obowiązki poszukujących pracy 4532
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 10390
Pośrednictwo pracy krajowe 4322
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4409
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4581
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4960
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6997
Plan szkoleń 5672
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4641
Staże 7062
Prace interwencyjne 5223
Roboty publiczne 4840
Prace społecznie użyteczne 5084
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4831
Aktywizacja osób do 30 roku życia 6635
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 6820
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 14304
Wysokość świadczeń pieniężnych 11077
Zasiłek dla bezrobotnych 12926
Ubezpieczenie zdrowotne 4970
Dodatek aktywizacyjny 7966
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15258
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 5973
Zwrot kosztów przejazdu 5104
Zwrot kosztów zakwaterowania 4811
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5376
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5607
Pożyczka szkoleniowa 5347
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 4344
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6484
Inne finansowe formy wsparcia 5757
Dla cudzoziemców 4799
Podejmowanie pracy w Polsce przez obywateli UE/EOG i Szwajcarii 6445
Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii 3006
Prawa i obowiązki cudzoziemców 7995
Ważne kontakty i linki 3750
Dokumenty do pobrania 21477
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3034
Agencje zatrudnienia 5056
Inne informacje 5292
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 6601
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37964
Zgłoszenie oferty pracy 7855
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 6001
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 5625
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 5080
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5133
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4496
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4576
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11964
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9866
Pośrednictwo pracy krajowe 4397
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4410
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4187
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4899
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4835
Staże 13684
Prace interwencyjne 9102
Roboty publiczne 5969
Prace społecznie użyteczne 4977
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6671
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 4507
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 4735
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 4956
Zwolnienia grupowe 4551
Wysokość świadczeń pieniężnych 5044
Zatrudnianie cudzoziemców 8107
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP 3196
Powierzenie pracy na podstawie oświadczenia 6768
Zatrudnianie obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii – unijne pośrednictwo pracy EURES 5759
Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce 4996
Zezwolenia na pracę 5779
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 4763
Praca bez zezwolenia 5903
Obowiązki pracodawcy 5004
Ważne kontakty i linki 5335
Kryteria współfinansowania samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 9958
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4644
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 4562
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 4215
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4862
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 4140
Dokumenty do pobrania 31436
Inne informacje 4902
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5017
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4084
Kontakt do urzędu pracy 71305
Godziny urzędowania 7870
Struktura Urzędu 2914
Schemat Organizacyjny 3188
Regulamin organizacyjny 3127
Komórki organizacyjne Urzędu 7240
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6567
Zakres kompetencji 3656
Zasięg terytorialny 4864
Majątek urzędu 4100
Budżet 8042
Kontrole zewnętrzne urzędu 7231
Programy 7096
Trwające 6430
Zakończone 5842
Projekty EFS 8826
Trwające 6231
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V) 2974
30+ w drodze do zatrudnienia (V) 2518
W drodze do sukcesu II 1616
Zakończone 7279
W drodze do sukcesu 3530
30+ w drodze do zatrudnienia (IV) 2815
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV) 2638
30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy 4554
30+ w drodze do zatrudnienia (III) 3915
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (III) 3814
30+ w drodze do zatrudnienia (II) 4901
Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+ 5698
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (II) 5450
Analizy i statystyki 12033
Statystyki 7046
Stopa bezrobocia 10143
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 6867
Sprawozdania z działalności PUP 9949
Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy 6473
Sprawozdanie MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy 10604
Inne 4598
Opracowania własne 6048
Powiatowa Rada Rynku Pracy 8866
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy 9332
Uchwały 6303
Wolne stanowska pracy 3826
Aktualne konkursy 4257
Rostrzygnięte konkursy 4485
Przydatne linki 6036
Pytanie do urzędu 5684
Dyrekcja Urzędu Pracy 6733
Ogłoszenie 2867
Biuletyn Informacji Publicznej 3596
Instrukcja korzystania z BIP 3464
Redakcja BIP 3618
Rejestr zbiorów danych osobowych 4160
Udostępnianie Informacji Publicznej 3292
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 2879
Zapytanie ofertowe 8687
Zapytanie ofertowe - usług ABI 3451
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Prawo jazdy kat. C, C+E z kawlifikacją wstępną przyśpieszoną" 4717
Deklaracja dostępności 738
Raport o stanie dostępności 737