Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Kanał RSS: Wydarzenia

Wydarzenia

Pracownik, którego szukasz może być w innym kraju Europy

Sieć EURES zapewnia wsparcie w rekrutacji pracowników z innych państw członkowskich EOG, którego celem jest ułatwianie swobody przepływu pracowników poprzez wspieranie mobilności pracowniczej na sprawiedliwych zasadach.

Dostęp do informacji
  • informacje o możliwościach rekrutacji pracowników z innych państw EOG, wymogach i wyzwaniach, związanych z zatrudnieniem cudzoziemców z EOG, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu
  • informacje o rynkach pracy w państwach EOG (krajowych i regionalnych, z uwzględnieniem informacji gdzie są dostępni pracownicy, w jakich zawodach i branżach)
  • informacje o dostępnych kursach, szkoleniach i usługach wspierających
  • integrację zatrudnionych cudzoziemców z EOG
  • informacje o wydarzeniach, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne
  • informacje o ukierunkowanych programach mobilności w zatrudnieniu – specjalnych inicjatywach EURES, które pomagają pracodawcom znaleźć pracowników w innych państwach EOG z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

wobec kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:

  • w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnejul. Mickiewicza 6, pok. nr 102, tel. 86 275 81 14,
  • lub w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 1 Maja 8, pok. nr 9, tel. 86 275 86 24.

Sieć Europejskich Ofert Pracy

 

Nowe technologie komunikacyjne: Internet, media społecznościowe, smartfony ułatwiają poszukiwanie pracy. W wielu przypadkach poszukiwanie pracy odbywa się z wykorzystaniem komputera i Internetu.

Usługi sieci EURES są także dostępne w Internecie.

 

Praca sezonowa w EOG

Zapoznaj się

Praca sezonowa jest rodzajem zajęcia, które wykonywane jest przez część roku i jest związane z określoną porą roku oraz pogodą. Dlatego też praca sezonowa nie ma charakteru stałego, a stanowi dodatkowe źródło dochodu, szczególnie w przypadku braku pracy w miejscu zamieszkania. Zapotrzebowanie na pracę sezonową na terenie EOG występuje w wielu krajach i jest związane z okresowym popytem na określone usługi, potrzeby konsumpcyjne czy też świadczenia w okresie wakacyjnym, w okresie ferii zimowych jak również w okresie świątecznym.