Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa bezrobotnych

Prawa bezrobotnych

Prawa bezrobotnego wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn.zm.)

1. Bezrobotny ma prawo do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy, którymi są:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • szkolenia,
  • staże,
  • przygotowanie zawodowe dorosłych,
  • usługi EURES,
  • inne instrumenty wspierające podstawowe usługi rynku pracy.
  • zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia (zasiłki dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe, z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium z tytułu kontynuacji nauki, dodatek aktywizacyjny).

2. Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do jednego z państw UE, EOG lub Szwajcarii, w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Osoby bezrobotne, które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a równocześnie posiadają okres uprawniający do zasiłku w Polsce mogą wystąpić do instytucji właściwej o sumowanie okresów zatrudnienia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:42:07)
Zredagowana przez: Tomasz Milewski (2014-07-18 12:24:52)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-wysokiemazowieckie.pl/strona/prawa-bezrobotnych/60